1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Барлық ішкі нормативтік құжаттар

 

1

Академиялық саясат

2

«Болашақ» университетінің қабылдау ережесі (бакалавриат)

3

«Болашақ» университетінің қабылдау ережесі (магистратура)

4

Кредиттік технология бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру туралы ереже

5

Академиялық адалдық ережелері

6

Білімді бақылау және бағалау

7

Қорытынды аттестаттаудан өткізу тәртібі

8

Академиялық ұтқырлық туралы ереже

9

Студенттің ар-намыс кодексі

10

«Болашақ» университетінің интернационалдау және академиялық ұтқырлық саясаты

11

Білім беру бағдарламаларын таңдау саясаты

12

Студенттерге арналған жөнсілтер анықтама 2017ж.

13

Болашақ университеті оқытушылары мен қызметкерлерінің корпоративті мәдениет кодексі

14

Ғылыми-әдістемелік Кеңес туралы ереже

15

Жас ғалымдар кеңесі ережесі

16

Білім сапасының мониторингі

17

ҚО технологиясы туралы ереже

18

ECTS ережесі бойынша кредиттерді қайта есептеу ережесі

19

Тестілеу туралы ереже (МАК)

20

Оқытудың дуальды жүйесі туралы ереже

21

Оқытудың дуальды жүйесі бойынша естихан тапсыру ережесі

22

Студенттердің ғылыми қоғамы туралы ереже

23

Сауалнама үлгілері

24

Магистранттардың ғылыми тағдымдамасы туралы ереже

25

Кітапхана туралы ереже

26

«Хабаршы» журналы туралы ереже

27

Ынталандыру шаралары туралы ереже

28

ҒЗИ туралы ереже

29

ҒЗЖ туралы ереже

30

ПОҚ рейтингісі туралы ереже

31

Ғылыми Кеңес туралы ереже

32

Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) Кеңес туралы ереже

33

Кафедра базасы туралы ереже

34

МОӘК туралы ереже

35

Пәннің оқу-әдістемелік кешені туралы ереже

36

Ашық сабақтарды өткізу туралы ереже

37

2017-2018 оқу жылындағы жүктемені бөлу нормативі

38

Мамандыктын ЖОЖ дайындау ережесі

39

Мамандыктын КЭД дайындау ережесі

40

«Болашақ» университетінің сапа саясатын жүзеге асыру жоспары

41

Дипломдық жұмысты орындаудың әдістемелік нұсқаулығы

42

Дипломдық жұмысқа сын-пікір берушіге жадынама

43

Мамандарды дайындау сапасын бақылауды ұйымдастыру-әдістемелік комиссия туралы ереже

44 Педагогикалық практика (ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттарға арналған)
45 Магистрлік диссертация/магистрлік жоба туралы ереже 
46 Жазғы семестрді қосымша оқытуды ұйымдастыру ережесі