Жоғары білімнің мәндес білім беру бағдарламалары топтары мен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім мамандықтарының сәйкестігі жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

 

 

 

Жоғары білімнің мәндес білім беру бағдарламалары топтары мен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім мамандықтарының сәйкестігі жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

 

Код

Білім беру бағдарламалары топтарының атауы

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім мамандықтары

Мамандықтар мен

біліктіліктер шифрі

Мамандықтар мен біліктіліктердің атауы

6B01 Педагогикалық ғылымдар

6B011 Педагогика және психология

В001

Педагогика және психология

0102000

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

010201 3

Қосымша білім беру педагогы

010202 3

Педагог-ұйымдастырушы

010206 4

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру қолданбалы бакалавры

0103000

Дене тәрбиесі және спорт

010302 3

Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі

010303 3

Спорт жаттықтырушысы-оқытушы

010304 3

Бейімді дене тәрбиесі мұғалімі

010305 4

Дене тәрбиесі қолданбалы бакалавры

0105000

Бастауыш білім беру

010501 3

Бастауыш білім беру мұғалімі

010502 3

Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі

010503 3

Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі

010504 3

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

010508 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі

010509 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім берудің информатика пәні мұғалімі

010510 4

Бастауыш білім беру қолданбалы бакалавры

0108000

Музыкалық білім беру

010801 3

Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі

0109000

Өмір қауіпсіздігі және валеология

010901 3

Өмір қауіпсіздігі және валеология пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі

0111000

Негізгі орта білім беру

011101 3

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

 

 

 

011102 3

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011103 3

Ұйғыр тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011104 3

Өзбек тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011105 3

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

011106 3

Математика пәнінің мұғалімі

011107 3

Физика пәнінің мұғалімі

011108 3

Шетел тілі пәнінің мұғалімі

011109 3

Информатика пәнінің мұғалімі

011110 3

Ағылшынша білімі бар өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

011111 3

Ағылшынша білімі бар математика пәнінің мұғалімі

011112 3

Ағылшынша білімі бар физика пәнінің мұғалімі

011114 3

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

0112000

Исламтану

011202 3

Ислам негізінің мұғалімі

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

0404000

Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша)

040401 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер

040402 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ансамбль, оркестр әртісі (жетекшісі)

040403 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

040404 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

0405000

Хор дирижеры

040501 3

Оқытушы, хормейстер

0406000

Музыка теориясы

040601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы

0407000

Ән салу

040701 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі

040702 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін орындау әртісі

040703 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық әндер орындау әртісі

0408000

Хореография өнері

040803 3

Балет әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

040804 3

Халық би ансамблінің әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

040805 3

Заманауи би әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

040806 3

Хореография пәнінің оқытушы-концертмейстері, фортепиано оқытушысы

040807 3

Білім беру ұйымының ырғақ және хореография оқытушысы

 

 

 

0416000

Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы

041601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі, дыбыс операторы

6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

В002

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

0101000

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

010101 3

Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі

010102 3

Тәрбиеші-ана (патронат тәрбиешісі)

010103 3

Мектепке дейінгі ұйымдардың ағылшынша білімі бар тәрбиешісі

010104 4

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту қолданбалы бакалавры

010107 3

Мектепке дейінгі ұйымдардың логопеді

010108 4

Мектепке дейінгі ұйымдарының логопеді қолданбалы бакалавры

0102000

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

010201 3

Қосымша білім беру педагогы

010202 3

Педагог-ұйымдастырушы

010203 3

Білім беру ұйымының тәрбиешісі

010204 3

Білім беру ұйымының вожатыйы

010206 4

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру қолданбалы бакалавры

0105000

Бастауыш білім беру

010501 3

Бастауыш білім беру мұғалімі

010502 3

Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі

010503 3

Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі

010504 3

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

010508 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі

010509 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім берудің информатика пәні мұғалімі

010510 4

Бастауыш білім беру қолданбалы бакалавры

0111000

Негізгі орта білім беру

011101 3

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011102 3

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011103 3

Ұйғыр тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011104 3

Өзбек тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011105 3

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

011106 3

Математика пәнінің мұғалімі

011107 3

Физика пәнінің мұғалімі

011108 3

Шетел тілі пәнінің мұғалімі

011109 3

Информатика пәнінің мұғалімі

011110 3

Ағылшынша білімі бар өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

011111 3

Ағылшынша білімі бар математика пәнінің мұғалімі

011112 3

Ағылшынша білімі бар физика пәнінің мұғалімі

 

 

 

011114 3

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

В003

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

0101000

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

010101 3

Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі

010102 3

Тәрбиеші-ана (патронат тәрбиешісі)

010103 3

Мектепке дейінгі ұйымдардың ағылшынша білімі бар тәрбиешісі

010104 4

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту қолданбалы бакалавры

010107 3

Мектепке дейінгі ұйымдардың логопеді

010108 4

Мектепке дейінгі ұйымдарының логопеді қолданбалы бакалавры

0102000

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

010201 3

Қосымша білім беру педагогы

010202 3

Педагог-ұйымдастырушы

010203 3

Білім беру ұйымының тәрбиешісі

010204 3

Білім беру ұйымының вожатыйы

010206 4

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру қолданбалы бакалавры

0105000

Бастауыш білім беру

010501 3

Бастауыш білім беру мұғалімі

010502 3

Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі

010503 3

Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі

010504 3

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

010508 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі

010509 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім берудің информатика пәні мұғалімі

010510 4

Бастауыш білім беру қолданбалы бакалавры

0111000

Негізгі орта білім беру

011101 3

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011102 3

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011103 3

Ұйғыр тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011104 3

Өзбек тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011105 3

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

011106 3

Математика пәнінің мұғалімі

011107 3

Физика пәнінің мұғалімі

011108 3

Шетел тілі пәнінің мұғалімі

011109 3

Информатика пәнінің мұғалімі

 

 

 

011110 3

Ағылшынша білімі бар өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

011111 3

Ағылшынша білімі бар математика пәнінің мұғалімі

011112 3

Ағылшынша білімі бар физика пәнінің мұғалімі

011114 3

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

В004

Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

0103000

Дене тәрбиесі және спорт

010301 3

Дене тәрбиесі нұсқаушысы

010302 3

Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі

010303 3

Спорт жаттықтырушысы-оқытушы

010304 3

Бейімді дене тәрбиесі мұғалімі

010305 4

Дене тәрбиесі қолданбалы бакалавры

0109000

Өмір қауіпсіздігі және валеология

010901 3

Өмір қауіпсіздігі және валеология пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі

В005

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

0103000

Дене тәрбиесі және спорт

010301 3

Дене тәрбиесі нұсқаушысы

010302 3

Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі

010303 3

Спорт жаттықтырушысы-оқытушы

010304 3

Бейімді дене тәрбиесі мұғалімі

010305 4

Дене тәрбиесі қолданбалы бакалавры

0109000

Өмір қауіпсіздігі және валеология

010901 3

Өмір қауіпсіздігі және валеология пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі

В006

Музыка мұғалімдерін даярлау

0102000

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

010201 3

Қосымша білім беру педагогы

010202 3

Педагог-ұйымдастырушы

010203 3

Білім беру ұйымының тәрбиешісі

010204 3

Білім беру ұйымының вожатыйы

0108000

Музыкалық білім беру

010801 3

Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

0404000

Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша)

040401 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер

 

 

 

040402 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ансамбль, оркестр әртісі (жетекшісі)

040403 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

040404 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

0405000

Хор дирижеры

040501 3

Оқытушы, хормейстер

0406000

Музыка теориясы

040601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы

0407000

Ән салу

040701 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі

040702 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін орындау әртісі

040703 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық әндер орындау әртісі

0408000

Хореография өнері

040806 3

Хореография пәнінің оқытушы-концертмейстері, фортепиано оқытушысы

0416000

Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы

041601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі, дыбыс операторы

В007

Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

0111000

Негізгі орта білім беру

011114 3

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010402 3

Өндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

В008

Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау

020100 0

Құқықтану

020101 3

Заңгер

020102 3

Заңгер-кеңесші

0202000

Құқық қорғау қызметі

020201 3

Заңгер

0203000

Патенттану

020301 3

Техник

050100 0

Әлеуметтік жұмыс

050102 3

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау ұйымдарындағы маман

051600 0

Қаржы (салалар бойынша)

051605 3

Қаржы жұмысы бойынша экономист

051606 4

Қаржының қолданбалы бакалавры

0517000

Статистика

 

 

 

051701 3

Статистик

051800 0

Есеп және аудит (салалар бойынша)

051802 3

Бухгалтер-ревизор (аудитор)

051803 3

Экономист-бухгалтер

051805 4

Есеп және аудиттің қолданбалы бакалавры

051900 0

Экономика (салалар бойынша)

051902 3

Экономист

051903 3

Еңбек жөніндегі экономист

051904 4

Экономиканың қолданбалы бакалавры

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В009

Математика мұғалімдерін даярлау

0105000

Бастауыш білім беру

010502 3

Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі

010509 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім берудің информатика пәні мұғалімі

010510 4

Бастауыш білім беру қолданбалы бакалавры

0111000

Негізгі орта білім беру

011106 3

Математика пәнінің мұғалімі

011107 3

Физика пәнінің мұғалімі

011109 3

Информатика пәнінің мұғалімі

011111 3

Ағылшынша білімі бар математика пәнінің мұғалімі

011112 3

Ағылшынша білімі бар физика пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

В010

Физика мұғалімдерін даярлау

0105000

Бастауыш білім беру

010502 3

Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі

010509 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім берудің информатика пәні мұғалімі

010510 4

Бастауыш білім беру қолданбалы бакалавры

0110000

Білім беру ұйымдарындағы зертханашы

011001 3

Зертханашы

0111000

Негізгі орта білім беру

011106 3

Математика пәнінің мұғалімі

011107 3

Физика пәнінің мұғалімі

011109 3

Информатика пәнінің мұғалімі

011111 3

Ағылшынша білімі бар математика пәнінің мұғалімі

011112 3

Ағылшынша білімі бар физика пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

В011

Информатика мұғалімдерін

даярлау

0105000

Бастауыш білім беру

010502 3

Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі

 

 

 

010509 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім берудің информатика пәні мұғалімі

010510 4

Бастауыш білім беру қолданбалы бакалавры

0110000

Білім беру ұйымдарындағы зертханашы

011001 3

Зертханашы

0111000

Негізгі орта білім беру

011106 3

Математика пәнінің мұғалімі

011107 3

Физика пәнінің мұғалімі

011109 3

Информатика пәнінің мұғалімі

011111 3

Ағылшынша білімі бар математика пәнінің мұғалімі

011112 3

Ағылшынша білімі бар физика пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

В012

Химия мұғалімдерін даярлау

0110000

Білім беру ұйымдарындағы зертханашы

011001 3

Зертханашы

В013

Биология мұғалімдерін даярлау

010500 0

Бастауыш білім беру

010504 3

Өзін-өзі тану мұғалімі

011000 0

Білім беру ұйымдарындағы зертханашы

011001 3

Лаборант

010900 0

Өмір қауіпсіздігі және валеология

010901 3

Өмір қауіпсіздігі және валеология пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі

В014

География мұғалімдерін даярлау

0102000

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

010201 3

Қосымша білім беру педагогы

010202 3

Ұйымдастырушы – педагог

010203 3

Білім беру ұйымының тәрбиешісі

010204 3

Білім беруді ұйымдастыру бастауышы

010206 4

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру қолданбалы бакалавр

010500 0

Бастауыш білім беру

010501 3

Бастауыш білім беру мұғалімі

010503 3

Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі

010504 3

Өзін-өзі тану мұғалімі

010900 0

Өмір қауіпсіздігі және валеология

010901 3

Өмір қауіпсіздігі және валеология пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі

050100 0

Әлеуметтік жұмыс

050101 3

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

050102 3

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау ұйымдарындағы маман

6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау

В015

Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

0105000

Бастауыш білім беру

010504 3

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

010510 4

Бастауыш білім беру қолданбалы бакалавры

 

 

 

0109000

Өмір қауіпсіздігі және валеология

010901 3

Өмір қауіпсіздігі және валеология пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі

0111000

Негізгі орта білім беру

011101 3

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011102 3

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011103 3

Ұйғыр тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011104 3

Өзбек тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011105 3

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

011108 3

Шетел тілі пәнінің мұғалімі

011110 3

Ағылшынша білімі бар өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

011114 3

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі

0112000

Исламтану

011201 3

Имам хатиб

011202 3

Ислам негізінің мұғалімі

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В016

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

0111000

Негізгі орта білім беру

011101 3

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011103 3

Ұйғыр тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011104 3

Өзбек тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

В017

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

0111000

Негізгі орта білім беру

011102 3

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

В018

Шет тілі мұғалімдерін даярлау

0101000

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

010103 3

Мектепке дейінгі ұйымдардың ағылшынша білімі бар тәрбиешісі

010104 4

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту қолданбалы бакалавры

0105000

Бастауыш білім беру

010503 3

Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі

010509 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім берудің информатика пәні мұғалімі

010510 4

Бастауыш білім беру қолданбалы бакалавры

0111000

Негізгі орта білім беру

011108 3

Шетел тілі пәнінің мұғалімі

011110 3

Ағылшынша білімі бар өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

 

 

 

011111 3

Ағылшынша білімі бар математика пәнінің мұғалімі

011112 3

Ағылшынша білімі бар физика пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

0512000

Аударма ісі (түрлері бойынша)

051201 3

Аудармашы

6В018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

В019

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

0101000

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

010102 3

Тәрбиеші-ана (патронат тәрбиешісі)

010107 3

Мектепке дейінгі ұйымдардың логопеді

010108 4

Мектепке дейінгі ұйымдарының логопеді қолданбалы бакалавры

0102000

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

010201 3

Қосымша білім беру педагогы

010203 3

Білім беру ұйымының тәрбиешісі

010206 4

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру қолданбалы бакалавры

0103000

Дене тәрбиесі және спорт

010304 3

Бейімді дене тәрбиесі мұғалімі

0105000

Бастауыш білім беру

010504 3

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

0111000

Негізгі орта білім беру

011105 3

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

011110 3

Ағылшынша білімі бар өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

0112000

Исламтану

011201 3

Имам хатиб

011202 3

Ислам негізінің мұғалімі

0113000

Теология

011301 3

Теолог

011302 3

Араб тілін зерттеу теологі

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

0501000

Әлеуметтік жұмыс

050101 3

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

6В019 Арнайы педагогика мамандарын даярлау

В020

Арнайы педагогика мамандарын даярлау

0101000

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

010203 3

Білім беру ұйымының тәрбиешісі

010107 3

Мектепке дейінгі ұйымдардың логопеді

010108 4

Мектепке дейінгі ұйымдарының логопеді қолданбалы бакалавры

 

 

 

0103000

Дене тәрбиесі және спорт

010304 3

Бейімді дене тәрбиесі мұғалімі

0105000

Бастауыш білім беру

010501 3

Бастауыш білім беру мұғалімі

6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6B021 Өнер

В021

Орындаушылық өнер

010800 0

Музыкалық білім беру

010801 3

Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

0404000

Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша)

040401 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер

040402 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ансамбль, оркестр әртісі (жетекшісі)

040403 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

040404 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

0405000

Хор дирижеры

040501 3

Оқытушы, хормейстер

0406000

Музыка теориясы

040601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы

0407000

Ән салу

040701 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі

040702 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін орындау әртісі

040703 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық әндер орындау әртісі

040704 3

Хор әртісі

0408000

Хореография өнері

040801 3

Балет әртісі

040802 3

Би ансамблі әртісі

040803 3

Балет әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

040804 3

Халық би ансамблінің әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

040805 3

Заманауи би әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

0416000

Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы

041601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі, дыбыс операторы

В023

Аспапта орындаушылық

010800 0

Музыкалық білім беру

010801 3

Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

 

 

 

0404000

Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша)

040401 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер

040402 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ансамбль, оркестр әртісі (жетекшісі)

040403 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

040404 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

0405000

Хор дирижеры

040501 3

Оқытушы, хормейстер

0406000

Музыка теориясы

040601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы

0407000

Ән салу

040701 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі

040702 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін орындау әртісі

040703 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық әндер орындау әртісі

040704 3

Хор әртісі

0416000

Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы

041601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі, дыбыс операторы

В024

Музыкатану және өнертану

010800 0

Музыкалық білім беру

010801 3

Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі

0404000

Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша)

040401 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер

040402 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ансамбль, оркестр әртісі (жетекшісі)

040403 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

040404 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

0405000

Хор дирижеры

040501 3

Оқытушы, хормейстер

0406000

Музыка теориясы

040601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы

0416000

Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы

041601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі, дыбыс операторы

В022

Эстрада өнері

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

0404000

Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша)

040401 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер

040402 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ансамбль, оркестр әртісі (жетекшісі)

040403 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

040404 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

0405000

Хор дирижеры

 

 

 

040501 3

Оқытушы, хормейстер

0406000

Музыка теориясы

040601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы

0407000

Ән салу

040701 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі

040702 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін орындау әртісі

040703 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық әндер орындау әртісі

040704 3

Хор әртісі

0409000

Актерлік өнер

040901 3

Драма театрының әртісі

040902 3

Музыка театрының әртісі

040903 3

Қуыршақ театрының әртісі

040904 3

Сөйлеу жанрының әртісі

040905 3

Эстрада жанрының әртісі

0410000

Цирк өнері

041001 3

Цирк әртісі

0411000

Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша

041105 3

Суретші-декоратор

041106 3

Жарық аппараттары операторы

041107 3

Костюмдер бойынша суретші

0416000

Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы

041601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі, дыбыс операторы

В025

Дәстүрлі музыка өнері

010800 0

Музыкалық білім беру

010801 3

Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

0404000

Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша)

040401 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер

040402 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ансамбль, оркестр әртісі (жетекшісі)

040403 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

040404 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

0405000

Хор дирижеры

040501 3

Оқытушы, хормейстер

0406000

Музыка теориясы

040601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы

0407000

Ән салу

 

 

 

040701 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі

040702 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін орындау әртісі

040703 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық әндер орындау әртісі

040704 3

Хор әртісі

0416000

Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы

041601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі, дыбыс операторы

В026

Дирижерлеу және композиция

010800 0

Музыкалық білім беру

010801 3

Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

0404000

Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша)

040401 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер

040402 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ансамбль, оркестр әртісі (жетекшісі)

040403 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

040404 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі)

0405000

Хор дирижеры

040501 3

Оқытушы, хормейстер

0406000

Музыка теориясы

040601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы

0407000

Ән салу

040701 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі

040702 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін орындау әртісі

040703 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық әндер орындау әртісі

040704 3

Хор әртісі

0416000

Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы

041601 3

Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр әртісі, дыбыс операторы

В027

Театр өнері

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

0408000

Хореография өнері

040801 3

Балет әртісі

040802 3

Би ансамблі әртісі

040803 3

Балет әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

040804 3

Халық би ансамблінің әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

040805 3

Заманауи би әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

0409000

Актерлік өнер

 

 

 

040901 3

Драма театрының әртісі

040902 3

Музыка театрының әртісі

040903 3

Қуыршақ театрының әртісі

040904 3

Сөйлеу жанрының әртісі

040905 3

Эстрада жанрының әртісі

0410000

Цирк өнері

041001 3

Цирк әртісі

0411000

Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша

041105 3

Суретші-декоратор

041106 3

Жарық аппараттары операторы

041107 3

Костюмдер бойынша суретші

В028

Хореография

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

0408000

Хореография өнері

040801 3

Балет әртісі

040802 3

Би ансамблі әртісі

040803 3

Балет әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

040804 3

Халық би ансамблінің әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

040805 3

Заманауи би әртісі, оқытушы, хореографиялық ұжым жетекшісі

040806 3

Хореография пәнінің оқытушы-концертмейстері, фортепиано оқытушысы

040807 3

Білім беру ұйымының ырғақ және хореография оқытушысы

В029

Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс

0411000

Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша

041106 3

Жарық аппараттары операторы

1227000

Полиграфия өндірісі

122710 3

Техник-технолог

122711 3

Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі

122712 4

Полиграфия өнеркәсібі технологиясының қолданбалы бакалавры

122713 4

Полиграфия өнеркәсібі ұйымдарының жабдықтары бойынша қолданбалы бакалавры

В030

Бейнелеу өнері

0411000

Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша

041105 3

Суретші-декоратор

041107 3

Костюмдер бойынша суретші

0412000

Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)

041201 3

Суретші

041202 3

Суретші-мүсінші

041203 3

Суретші-безендіруші

0413000

Сәндік-қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік (бейін бойынша)

 

 

 

041315 3

Шағын кескіндеу суретшісі

041316 3

Суретші

0414000

Қайта қалпына келтіріп жөндеу (салалар бойынша)

041411 3

Қайта қалпына келтіруші-суретші

В031

Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны

0111000

Негізгі орта білім беру

011114 3

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі

0402000

Дизайн (бейін бойынша)

040201 3

Дизайнер

0417000

Өнеркәсіп өндірісінің дизайны

041701 3

Дизайнер

0418000

Ландшафты дизайны

041801 3

Дизайнер

0419000

Құрылыстағы дизайн

041901 3

Дизайнер

0420000

Интерьер дизайны

042001 3

Дизайнер

0505000

Фото ісі

050504 3

Фототехник

0506000

Шаштараз өнері және сәндік косметика

050606 3

Суретші-модельер

1211000

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

121108 3

Модельер-конструктор

121109 3

Техник-технолог

121111 3

Тігін өндірісінің технологы

1235000

Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)

123515 3

Суретші дизайнер

1417000

Азаматтық ғимараттар ішкі көрінісінің дизайны, қалпына келтіру, қайта құру

141701 3

Техник-дизайнер

141800 0

Сәулет өнері

141801 3

Сызушы

141802 3

Техник-жобалаушы

1508000

Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша)

150810 3

Ландшафты дизайн шебері

6B022 Гуманитарлық ғылымдар

В032

Философия және этика

0112000

Исламтану

011201 3

Имам хатиб

011202 3

Ислам негізінің мұғалімі

0113000

Теология

 

 

 

011301 3

Теолог

011302 3

Араб тілін зерттеу теологі

В033

Дінтану және теология

0112000

Исламтану

011201 3

Имам хатиб

011202 3

Ислам негізінің мұғалімі

0113000

Теология

011301 3

Теолог

011302 3

Араб тілін зерттеу теологі

В034

Тарих және археология

0401000

Кітапхана ісі

040101 3

Кітапханашы

041200 0

Кескіндеу, мүсіндеу және графика (түрлері бойынша)

041201 3

Суретші

041202 3

Суретші-мүсінші

041203 3

Суретші-безендіруші

0413000

Сәндік-қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік (бейін бойынша)

041315 3

Шағын кескіндеу суретшісі

041316 3

Суретші

041400 0

Қайта қалпына келтіріп жөндеу (салалар бойынша)

041411 3

Қайта қалпына келтіруші-суретші

В035

Түркітану және шығыстану

0112000

Исламтану

011201 3

Имам хатиб

011202 3

Ислам негізінің мұғалімі

0113000

Теология

011301 3

Теолог

011302 3

Араб тілін зерттеу теологі

6B023 Тілдер және әдебиет

В036

Аударма ісі

0111000

Негізгі орта білім беру

011108 3

Шетел тілі пәнінің мұғалімі

0512000

Аударма ісі (түрлері бойынша)

051201 3

Аудармашы

051202 3

Гид-аудармашы

В037

Филология

0111000

Негізгі орта білім беру

011101 3

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011102 3

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011103 3

Ұйғыр тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011104 3

Өзбек тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011108 3

Шетел тілі пәнінің мұғалімі

 

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6B031 Әлеуметтік ғылымдар

В038

Әлеуметтану

0201000

Құқықтану

020101 3

Заңгер

020102 3

Заңгер-кеңесші

0202000

Құқық қорғау қызметі

020201 3

Заңгер

050100 0

Әлеуметтік жұмыс

050101 3

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

050102 3

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау ұйымдарындағы маман

В039

Мәдениеттану

0201000

Құқықтану

020101 3

Заңгер

020102 3

Заңгер-кеңесші

0202000

Құқық қорғау қызметі

020201 3

Заңгер

050100 0

Әлеуметтік жұмыс

050101 3

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

050102 3

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау ұйымдарындағы маман

В040

Саясаттану және азаматтық құқықтану

0201000

Құқықтану

020101 3

Заңгер

020102 3

Заңгер-кеңесші

0202000

Құқық қорғау қызметі

020201 3

Заңгер

В041

Психология

0102000

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

010201 3

Қосымша білім беру педагогы

010202 3

Педагог-ұйымдастырушы

010206 4

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру қолданбалы бакалавры

0103000

Дене тәрбиесі және спорт

010302 3

Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі

010303 3

Спорт жаттықтырушысы-оқытушы

010304 3

Бейімді дене тәрбиесі мұғалімі

010305 4

Дене тәрбиесі қолданбалы бакалавры

0105000

Бастауыш білім беру

010501 3

Бастауыш білім беру мұғалімі

010502 3

Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі

010503 3

Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі

010504 3

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

010508 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі

 

 

 

010509 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім берудің информатика пәні мұғалімі

010510 4

Бастауыш білім беру қолданбалы бакалавры

0108000

Музыкалық білім беру

010801 3

Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі

0109000

Өмір қауіпсіздігі және валеология

010901 3

Өмір қауіпсіздігі және валеология пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі

0111000

Негізгі орта білім беру

011101 3

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011102 3

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011103 3

Ұйғыр тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011104 3

Өзбек тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011105 3

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

011106 3

Математика пәнінің мұғалімі

011107 3

Физика пәнінің мұғалімі

011108 3

Шетел тілі пәнінің мұғалімі

011109 3

Информатика пәнінің мұғалімі

011110 3

Ағылшынша білімі бар өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

011111 3

Ағылшынша білімі бар математика пәнінің мұғалімі

011112 3

Ағылшынша білімі бар физика пәнінің мұғалімі

011114 3

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

0112000

Исламтану

011202 3

Ислам негізінің мұғалімі

6B032 Журналистика және ақпарат

В042

Журналистика және репортер ісі

0111000

Негізгі орта білім беру

011101 3

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011102 3

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011103 3

Ұйғыр тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011104 3

Өзбек тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

011108 3

Шетел тілі пәнінің мұғалімі

011113 4

Негізгі орта білім беру қолданбалы бакалавры

В043

Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі

0401000

Кітапхана ісі

040101 3

Кітапханашы

050100 0

Әлеуметтік жұмыс

050101 3

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

050102 3

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау ұйымдарындағы маман

0510000

Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және салалары бойынша)

 

 

 

051002 3

Іс қағаздарын жүргізуші

051003 3

Мұрағатшы

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6B04 Бизнес, басқару және құқық

В044

Менеджмент және басқару

050100 0

Әлеуметтік жұмыс

050101 3

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

0507000

Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру

050705 3

Әкімші

050706 3

Супервайзер (ауысым басшысы)

0510000

Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және салалары бойынша)

051002 3

Іс қағаздарын жүргізуші

0511000

Туризм (салалар бойынша)

051104 3

Менеджер

0513000

Маркетинг (салалар бойынша)

051305 3

Маркетолог

051306 3

Тауартанушы

051307 3

Мерчендайзер

051308 4

Маркетингтің қолданбалы бакалавры

0515000

Менеджмент (қолдану аясы және салалары бойынша)

051501 3

Менеджер

051502 4

Менеджменттің қолданбалы бакалавры

0520000

Логистика (салалар бойынша)

052001 3

Операциялық логист

0521000

Қонақ үй бизнесі: отель(мейрамхананы) басқару

052101 3

Қызмет көрсету менеджері

0913000

Энергоменеджмент

091301 3

Энергокәсіпорын менеджері

1508000

Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша)

150808 3

Менеджер

В045

Аудит және салық салу

0514000

Бағалау

051401 3

Техник-бағалаушы

0516000

Қаржы (салалар бойынша)

051605 3

Қаржы жұмысы бойынша экономист

051606 4

Қаржының қолданбалы бакалавры

051700 0

Статистика

051701 3

Статистик

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)

 

 

 

051802 3

Бухгалтер-ревизор (аудитор)

051803 3

Экономист-бухгалтер

051805 4

Есеп және аудиттің қолданбалы бакалавры

0519000

Экономика (салалар бойынша)

051902 3

Экономист

051903 3

Еңбек жөніндегі экономист

051904 4

Экономиканың қолданбалы бакалавры

В046

Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

0516000

Қаржы (салалар бойынша)

051605 3

Қаржы жұмысы бойынша экономист

051606 4

Қаржының қолданбалы бакалавры

051700 0

Статистика

051701 3

Статистик

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)

051802 3

Бухгалтер-ревизор (аудитор)

051803 3

Экономист-бухгалтер

051805 4

Есеп және аудиттің қолданбалы бакалавры

0519000

Экономика (салалар бойынша)

051902 3

Экономист

051903 3

Еңбек жөніндегі экономист

051904 4

Экономиканың қолданбалы бакалавры

В047

Маркетинг және жарнама

050100 0

Әлеуметтік жұмыс

050101 3

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

0507000

Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру

050705 3

Әкімші

050706 3

Супервайзер (ауысым басшысы)

0511000

Туризм (салалар бойынша)

051104 3

Менеджер

0513000

Маркетинг (салалар бойынша)

051305 3

Маркетолог

051306 3

Тауартанушы

051307 3

Мерчендайзер

051308 4

Маркетингтің қолданбалы бакалавры

0515000

Менеджмент (қолдану аясы және салалары бойынша)

051501 3

Менеджер

051502 4

Менеджменттің қолданбалы бакалавры

0520000

Логистика (салалар бойынша)

052001 3

Операциялық логист

 

 

 

0521000

Қонақ үй бизнесі: отель(мейрамхананы) басқару

052101 3

Қызмет көрсету менеджері

1508000

Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша)

150808 3

Менеджер

В048

Еңбек дағдылары

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010402 3

Өндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

6B04 Бизнес, басқару және құқық

В049

Құқық

0201000

Құқықтану

020101 3

Заңгер

020102 3

Заңгер-кеңесші

0202000

Құқық қорғау қызметі

020201 3

Заңгер

0203000

Патенттану

020301 3

Техник

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6B051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

В050

Биологиялық және сабақтас ғылымдар

0110000

Білім беру ұйымдарындағы зертханашы

011001 3

Зертханашы

1226000

Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру

122603 3

Технолог

122604 3

Техник-технолог

122606 4

Тамақтану кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастырудың

қолданбалы бакалавры

1522000

Ауыл шаруашылық биотехнологиялары

152202 3

Техник-технолог

152203 4

Ауыл шаруашылық биотехнологияларының қолданбалы бакалавры

1502000

Агрономия

150203 3

Агроном

150204 3

Өсімдікті қорғау агрономы

150205 3

Агрохимик

6B052 Қоршаған орта

В051

Қоршаған орта

1509000

Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)

150901 3

Жер қойнауын қорғау және пайдалану жөніндегі инспектор

150902 3

Ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының технигі

150903 3

Техник-гидромелиоратор

 

 

 

150904 3

Техник- механик

150905 3

Техник-технолог

1515000

Гидрология және метеорология

151501 3

Техник-гидролог

151502 3

Техник - метролог

151503 3

Техник-агрометеоролог

151504 3

Гидрометбақылаушы

1521000

Ауыл шаруашылық экологиясы

152102 3

Агроэколог

152103 4

Ауылшаруашылық экологиясының қолданбалы бакалавры

В052

Жер туралы ғылым

0701000

Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау (түрлері бойынша)

070107 3

Техник-геолог

070108 3

Ағылшынша білімі бар техник-геолог

0702000

Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы және техникасы

070206 3

Техник-геолог

070207 3

Техник

0703000

Гидрогеология және инженерлік геология

070303 3

Техник-гидрогеолог

070304 3

Ағылшынша білімі бар техник-гидрогеолог

0704000

Геофизикалық тәсілдер мен пайдалы қазбаларды іздеу және барлау

070406 3

Техник-геофизик

070407 3

Ағылшынша білімі бар техник-геофизик

0705000

Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу

070511 3

Техник-технолог

070523 3

Техник-гидрогеолог

0706000

Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу

070620 3

Техник-технолог

070621 3

Техник-механик

0707000

Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

070719 3

Электр механигі

0708000

Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)

070810 3

Техник-технолог

0709000

Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

070918 3

Техник-технолог

0711000

Маркшейдерлік іс

071103 3

Техник-маркшейдер

 

 

 

0713000

Геодезия және картография

071301 3

Техник-геодезист

071303 3

Техник-аэрофотогеодезист

071304 3

Техник-картограф

6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар

В053

Химия

0110000

Білім беру ұйымдарындағы зертханашы

011001 3

Зертханашы

0812000

Резеңке-техникалық өндірісі

081218 3

Техник-технолог

0813000

Шина өндірісі және вулканизация процесі

081312 3

Техник

0814000

Полимерлік өндіріс технологиясы

081412 3

Техник-технолог

0816000

Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)

081604 3

Техник-технолог

081605 3

Техник-зертханашы

081606 4

Химиялық технология және өндірістің қолданбалы бакалавры

081607 4

Химиялық өндірісін аналитикалық бақылаудың қолданбалы бакалавры

0818000

Химиялық өндіріс технологиясы (бейін бойынша)

081801 3

Техник-технолог

0820000

Изотоптарды бөлу технологиясы мен вакуумды техника

082002 3

Техник-технолог

1241000

Композитті материалдар мен бұйымдарды жасау технологиялары

124102 3

Композитті материалдар мен бұйымдарды жасаудағы техник-технолог

124103 4

Композитті материалдар мен бұйымдарды жасаудың қолданбалы бакалавры

1502000

Агрономия

150205 3

Агрохимик

В054

Физика

0110000

Білім беру ұйымдарындағы зертханашы

011001 3

Зертханашы

0111000

Негізгі орта білім беру

011107 3

Физика пәнінің мұғалімі

011112 3

Ағылшынша білімі бар физика пәнінің мұғалімі

0909000

Ядролық реакторлар және энергетикалық қондырғылар

090901 3

Техник-энергетик

090902 3

Атом электр стансалары жабдықтарының монтажшысы

6B054 Математика және статистика

В055

Математика және статистика

0111000

Негізгі орта білім беру

 

 

 

011106 3

Математика пәнінің мұғалімі

011111 3

Ағылшынша білімі бар математика пәнінің мұғалімі

0517000

Статистика

051701 3

Статистик

В056

Механика

1016000

Өнеркәсіптік механика

101601 3

Техник-механик

1419000

Құрылыс механикасы

141901 3

Техник-құрылысшы

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

0105000

Бастауыш білім беру

010502 3

Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі

010509 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім берудің информатика пәні мұғалімі

010510 4

Бастауыш білім беру қолданбалы бакалавры

0111000

Негізгі орта білім беру

011109 3

Информатика пәнінің мұғалімі

1304000

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

130403 3

Жүйелі басқару технигі

130404 3

Техник-бағдарламашы

130405 3

Ақпаратты қорғау технигі

130406 3

Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсетуші техник

130407 3

Техник-электроншы

130409 4

Есептеу техникасы бойынша бағдарламашы қолданбалы бакалавр

130412 3

Бағдарламалық өнімдерді қолдау бойынша маман

130413 4

Бағдарламалық өнімдерді қолдау бойынша қолданбалы бакалавры

1305000

Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)

130502 3

Техник-бағдарламашы

130503 3

Техник

130507 3

Жүйелік және желілік басқару технигі

130508 4

Бағдарламашы-қолданбалы бакалавры

1312000

Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар

131201 3

Автоматтандырылған байланыс жүйесінің технигі

1313000

Бағдарламалау

 

 

 

131301 3

Техник-бағдарламашы

1314000

Есептеу техникасы және компьютерлік жабдықтар

131401 3

Компьютерлік құрылғылар бойынша қызмет көрсету технигі

1315000

Ақпараттық қауіпсіздігі

131501 3

Ақпаратты сақтау бойынша техник

1316000

Микроэлектроника және мобильді құрылғылар

131601 3

Техник-бағдарламашы

1317000

Өндірістегі аддитивті технологиялар

131702 3

Техник-технолог

131703 4

Аддитивті технологиялардың қолданбалы бакалавры

1318000

Мехатроника және робототехника

131802 3

Техник-мехатроник

131803 4

Мехатроника және робототехниканың қолданбалы бакалавры

1319000

Құрылыстағы сандық жобалау мен үлгілеу

131902 3

ВIM-технигі

131903 4

ВIM-үйлестірушінің қолданбалы бакалавры

1520000

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын ақпараттандыру мен автоматтандыру

152003 3

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын ақпараттандыру мен автоматтандырудың техник-жүйе технигі

152004 4

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын ақпараттандыру мен автоматтандырудың қолданбалы бакалавры

В058

Ақпараттық қауіпсіздік

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

0105000

Бастауыш білім беру

010502 3

Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі

010509 3

Ағылшынша білімі бар бастауыш білім берудің информатика пәні мұғалімі

010510 4

Бастауыш білім беру қолданбалы бакалавры

0111000

Негізгі орта білім беру

011109 3

Информатика пәнінің мұғалімі

1304000

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

130403 3

Жүйелі басқару технигі

130404 3

Техник-бағдарламашы

130405 3

Ақпаратты қорғау технигі

130406 3

Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсетуші техник

130407 3

Техник-электроншы

130409 4

Есептеу техникасы бойынша бағдарламашы қолданбалы бакалавр

 

 

 

130412 3

Бағдарламалық өнімдерді қолдау бойынша маман

130413 4

Бағдарламалық өнімдерді қолдау бойынша қолданбалы бакалавры

1305000

Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)

130502 3

Техник-бағдарламашы

130503 3

Техник

130507 3

Жүйелік және желілік басқару технигі

130508 4

Бағдарламашы-қолданбалы бакалавры

1312000

Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар

131201 3

Автоматтандырылған байланыс жүйесінің технигі

1313000

Бағдарламалау

131301 3

Техник-бағдарламашы

1314000

Есептеу техникасы және компьютерлік жабдықтар

131401 3

Компьютерлік құрылғылар бойынша қызмет көрсету технигі

1315000

Ақпараттық қауіпсіздігі

131501 3

Ақпаратты сақтау бойынша техник

1316000

Микроэлектроника және мобильді құрылғылар

131601 3

Техник-бағдарламашы

1317000

Өндірістегі аддитивті технологиялар

131702 3

Техник-технолог

131703 4

Аддитивті технологиялардың қолданбалы бакалавры

1318000

Мехатроника және робототехника

131802 3

Техник-мехатроник

131803 4

Мехатроника және робототехниканың қолданбалы бакалавры

1319000

Құрылыстағы сандық жобалау мен үлгілеу

131902 3

ВIM-технигі

131903 4

ВIM-үйлестірушінің қолданбалы бакалавры

1520000

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын ақпараттандыру мен автоматттандыру

152003 3

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын ақпараттандыру мен автоматтандырудың техник-жүйе технигі

152004 4

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын ақпараттандыру мен автоматтандырудың қолданбалы бакалавры

6B062 Телекоммуникациялар

В059

Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

0502000

Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет

 

 

 

 

көрсету (салалар бойынша)

050203 3

Құрал-жабдықтарды жөндеу және пайдалану технигі

050204 3

Техник-механик

1104000

Теңіз техникасын электр радиолық монтаждау

110403 3

Электр жабдықтарын сынау және жөндеу электр механигі

1303000

Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару

130304 3

Техник-электромеханик

1306000

Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)

130608 3

Пошта байланысының технигі

130609 3

Байланыс технигі

130610 3

Техник-радиомеханик

130611 3

Мультимедиалық және сандық жүйелердің технигі

130612 3

Техник-радиотехник

130613 4

Байланыс бойынша қолданбалы бакалавр

130614 3

Мобильді байланыс жүйелері технигі

130615 3

М2М технологиясы және «Заттар ғаламторы» үшін телекоммуникация жүйелері технигі

130616 4

Радиотехниканың қолданбалы бакалавры

130617 4

Мобильді байланыс жүйелерінің қолданбалы бакалавры

130618 4

М2М технологиясы және «Заттар ғаламторы» үшін телекоммуникация жүйелерінің қолданбалы бакалавры

1307000

Электр байланысы және желімен хабарлаудың желілік құрылыстарын пайдалану

130705 3

Техник

130706 3

Байланыс желілік құрылыстарының және абоненттік құрылғылардың электр механигі

1308000

Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану

130803 3

Техник

130804 3

Электромеханик

130805 3

Техник-электроншы

1309000

Оптикалық және электрондық құрал-жабдықтар (түрлері бойынша)

130901 3

Байланыс технигі

130902 3

Техник-электроншы

130903 3

Техник-метеоролог

1310000

Көлік радио электрондық жабдықтарды техникалық пайдалану (көлік түрі бойынша)

131001 3

Жабдықты жөндеу және пайдалану технигі

131002 3

Электр механигі

131003 3

Техник

131004 3

Радионавигация, радиолокация және байланыс технигі

 

 

 

131005 3

Техник-электрик

131006 3

Техник-электроншы

131007 3

Байланыс технигі

1311000

Темір жол көлігінің жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану

131101 3

Байланыс электромеханигі

1317000

Өндірістегі аддитивті технологиялар

131702 3

Техник-технолог

131703 4

Аддитивті технологиялардың қолданбалы бакалавры

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071 Инженерия және инженерлік іс

В060

Химиялық инженерия және процестер

0504000

Бұйымдарды химиялық тазалау және бояу

050407 3

Техник-технолог

0811000

Химиялық талшықтар өндірісі

081106 3

Техник-технолог

0812000

Резеңке-техникалық өндірісі

081218 3

Техник-технолог

0813000

Шина өндірісі және вулканизация процесі

081312 3

Техник

0814000

Полимерлік өндіріс технологиясы

081412 3

Техник-технолог

0816000

Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)

081604 3

Техник-технолог

081605 3

Техник-зертханашы

081606 4

Химиялық технология және өндірістің қолданбалы бакалавры

081607 4

Химиялық өндірісін аналитикалық бақылаудың қолданбалы бакалавры

0817000

Коксохимиялық өндіріс

081706 3

Техник-технолог

0818000

Химиялық өндіріс технологиясы (бейін бойынша)

081801 3

Техник-технолог

0819000

Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы

081907 3

Техник-технолог

0820000

Изотоптарды бөлу технологиясы мен вакуумды техника

082002 3

Техник-технолог

0823000

Химиялық инжиниринг технологиясы

082301 3

Геология және минералдық ресурстар саласының технологы

082302 3

Техник-мехатроник

0831000

Қиын балқитын бейметалл және силикатты материалдар мен бұйымдардың технологиясы

 

 

 

083108 3

Техник-технолог

1228000

Кабель өндірісі

122810 3

Техник-технолог

122811 3

Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі

122812 3

Техник-механик

1236000

Тері және үлбірді химиялық өңдеу

123605 3

Техник-технолог

1241000

Композитті материалдар мен бұйымдарды жасау технологиялары

124102 3

Композитті материалдар мен бұйымдарды жасаудағы техник-технолог

124103 4

Композитті материалдар мен бұйымдарды жасаудың қолданбалы бакалавры

В061

Материалтану және технологиялар

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010402 3

Өндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

0826000

Өнеркәсіп жабдықтары

082604 3

Өнеркәсіп механигі

0827000

Ауыр өнеркәсіп жабдықтары

082701 3

Ауыр жабдықтардың техник-механигі

0831000

Қиын балқитын бейметалл және силикатты материалдар мен бұйымдардың технологиясы

083108 3

Техник-технолог

1002000

Қара металдар металлургиясы (түрлері бойынша)

100221 3

Техник-металлург

1003000

Түсті металдар металлургиясы

100315 3

Техник-металлург

1004000

Құю өндірісі

100409 3

Техник-металлург

100414 3

Технолог

1006000

Металл өңдеу (түрлері бойынша)

100601 3

Техник-технолог

1008000

Композициялық және ұнтақты материалдар, жабындылар

100801 3

Техник-технолог

100802 3

Металлизатор (қатты еритін ұнтақтарды қаптау және еріту бойынша)

1009000

Прокаттау өндірісі

100909 3

Техник-технолог

1011000

Автоматты желілер және агрегаттық станоктар

101104 3

Электромеханик

 

 

 

1012000

Икемді автоматты желілер

101205 3

Техник-механик

1013000

Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары және өндірістегі автоматика

101307 3

Техник-механик

1014000

Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)

101401 3

Техник-технолог

101402 3

Техник-механик

101407 3

Техник-мехатроник

101408 4

Машина жасау қолданбалы бакалавры

1015000

Машина жасаудағы монтаж және автомобильді сынау

101506 3

Реттеу және сынау жөніндегі техник

101507 3

Техник-механик

1016000

Өнеркәсіптік механика

101601 3

Техник-механик

1017000

Дәл машина жасау

101701 3

Техник-механик

1109000

Токарлық іс және металл өңдеу (түрлері бойынша)

110911 3

Техник-механик

110912 3

Электромеханик

1101000

Ұшу аппараттарының өндірісі

110106 3

Электромеханик

110107 3

Техник-технолог

111003 3

Техник-механик

1111000

Ұсталық-тығыздау жабдығы

111102 3

Техник-механик

1112000

Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану

111204 3

Техник-механик

111205 3

Өнеркәсіп механигі

1113000

Металлургиядағы машиналар мен жабдықтар

111302 3

Техник-механик

111303 3

Электромеханик

1114000

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)

111405 3

Техник

111406 3

Техник-механик

111407 3

Дәнекерлеу өндірісінің инспекторы

1115000

Өндірістегі электрлік-механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)

 

 

 

111506 3

Электр механигі (барлық атаулары)

111507 3

Техник-механик

111508 3

Техник-технолог

111509 3

Өнеркәсіптік электрик

1116000

Геологиялық барлау жабдығы

111602 3

Техник-механик

1117000

Электрондық техника өндірісіне арналған жабдық

111702 3

Техник-электроник

1118000

Тамақ, сауда және ет өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары

111802 3

Техник-механик

1119000

Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар және қондырғылар

111905 3

Техник-механик

1228000

Кабель өндірісі

122812 3

Техник-механик

1231000

Экологиялық қондырғыларды пайдалану және қызмет көрсету

123106 3

Техник-механик

123107 3

Техник-технолог

1239000

Металды өңдеу өндірісінің технологиясы

123902 3

Металды өңдеу өндірісінің техник-технологы

123903 4

Металды өңдеу өндірісінің қолданбалы бакалавры

1412000

Құрылыс бұйымдары мен құрастырылымдар өндірісі

141209 3

Техник-технолог

141210 3

Металл-пластик өнімдерін жасау және құрастыру шебері

1413000

Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)

141303 3

Техник-технолог

1415000

Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)

141502 3

Техник

141503 3

Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі

141504 3

Техник-механик

1416000

Қалдықтарды қайта өңдеу

141603 3

Техник-технолог

141604 4

Қалдықтарды қайта өңдеудің қолданбалы бакалавры

В062

Электр техникасы және энергетика

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

0803000

Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу және

 

 

 

 

қызмет көрсету

080304 3

Электромеханик

0829000

Энергетиканы қайта өңдеу және электроэнергетика лық инжиниринг технологиясы

082901 3

Энергожүйе және энергожобалау технологы

0830000

Электрлік инжиниринг технологиясы

083001 3

Электрлік және электрондық жобалау технологы

0901000

Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша)

090104 3

Техник-электрик

0902000

Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)

090203 3

Техник-электрик

090204 4

Электрмен қамтамасыз ету қолданбалы бакалавры

0903000

Электрэнергетика (салалар бойынша)

090301 3

Техник-энергетик

0904000

Темір жолдардың электр техникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

090403 3

Техник-электромеханик

0905000

Энергетикалық тасымалдау қондырғыларын пайдалану (көлік түрлері бойынша)

090501 3

Электр механигі

0906000

Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары

090603 3

Техник-энергетик

0907000

Жылу-техникалық жабдық және жылумен қамтамасыз ету жүйелері (түрлері бойынша)

090703 3

Техник-жылу технигі

0908000

Электр стансаларындағы су, отын және жағармай материалдары технологиясы

090801 3

Техник-технолог

0909000

Ядролық реакторлар және энергетикалық қондырғылар

090901 3

Техник-энергетик

090902 3

Атом электр стансалары жабдықтарының монтажшысы

0910000

Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)

091004 3

Электр механигі

091005 3

Техник-электрик

0911000

Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)

091101 3

Электр механигі

091104 4

Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу қолданбалы бакалавры

0912000

Электр технологиясы (түрлері бойынша)

 

 

 

091201 3

Техник-технолог

0913000

Энергоменеджмент

091301 3

Энергокәсіпорын менеджері

0914000

Энергоаудит

091401 3

Энергетикалық нысандар аудиторы

0915000

Гидроэнергетика

091501 3

Техник-гидроэнергетик

091502 4

Гидроэнергетиканың қолданбалы бакалавры

0916000

Гибрид энергиясы

091602 3

Техник-энергетик

091603 4

Гибрид энергиясының қолданбалы бакалавры

0917000

Дәстүрлі энергетика

091701 3

Техник-энергетик

091702 4

Дәстүрлі энергетиканың қолданбалы бакалавры

0918000

Жаңартылатын энергетика

091801 3

Техник-энергетик

091802 4

Жаңартылатын энергетиканың қолданбалы бакалавры

0919000

Жоғары кернеу желісі

091901 3

Техник-электрик

091902 4

Жоғары кернеу желісінің қолданбалы бакалавры

0920000

Төменгі кернеу желісі

092001 3

Техник-электрик

092002 4

Төменгі кернеу желісінің қолданбалы бакалавры

1302000

Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)

130202 3

Электромеханик

130203 3

Өнеркәсіп электроншысы

130205 4

Мехатроника қолданбалы бакалавры

 

 

 

 

В162

Жылу энергетикасы

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

0803000

Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу және қызмет көрсету

080304 3

Электромеханик

0829000

Энергетиканы қайта өңдеу және электроэнергетика лық инжиниринг технологиясы

082901 3

Энергожүйе және энергожобалау технологы

0830000

Электрлік инжиниринг технологиясы

083001 3

Электрлік және электрондық жобалау технологы

 

 

 

0901000

Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша)

090104 3

Техник-электрик

0902000

Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)

090203 3

Техник-электрик

090204 4

Электрмен қамтамасыз ету қолданбалы бакалавры

0904000

Темір жолдардың электр техникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

090403 3

Техник-электромеханик

0905000

Энергетикалық тасымалдау қондырғыларын пайдалану (көлік түрлері бойынша)

090501 3

Электр механигі

0906000

Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары

090603 3

Техник-энергетик

0907000

Жылу-техникалық жабдық және жылумен қамтамасыз ету жүйелері (түрлері бойынша)

090703 3

Техник-жылу технигі

0908000

Электр стансаларындағы су, отын және жағармай материалдары технологиясы

090801 3

Техник-технолог

0909000

Ядролық реакторлар және энергетикалық қондырғылар

090901 3

Техник-энергетик

090902 3

Атом электр стансалары жабдықтарының монтажшысы

0910000

Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)

091004 3

Электр механигі

091005 3

Техник-электрик

0911000

Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)

091101 3

Электр механигі

091104 4

Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу қолданбалы бакалавры

0913000

Энергоменеджмент

091301 3

Энергокәсіпорын менеджері

0914000

Энергоаудит

091401 3

Энергетикалық нысандар аудиторы

0915000

Гидроэнергетика

091501 3

Техник-гидроэнергетик

091502 4

Гидроэнергетиканың қолданбалы бакалавры

0916000

Гибрид энергиясы

091602 3

Техник-энергетик

 

 

 

091603 4

Гибрид энергиясының қолданбалы бакалавры

0917000

Дәстүрлі энергетика

091701 3

Техник-энергетик

091702 4

Дәстүрлі энергетиканың қолданбалы бакалавры

0918000

Жаңартылатын энергетика

091801 3

Техник-энергетик

091802 4

Жаңартылатын энергетиканың қолданбалы бакалавры

В063

Электр техникасы және автоматтандыру

1013000

Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары және өндірістегі автоматика

101307 3

Техник-механик

1302000

Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)

130202 3

Электромеханик

130203 3

Өнеркәсіп электроншысы

130205 4

Мехатроника қолданбалы бакалавры

1303000

Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару

130304 3

Техник-электромеханик

1306000

Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)

130608 3

Пошта байланысының технигі

130609 3

Байланыс технигі

130610 3

Техник-радиомеханик

130611 3

Мультимедиалық және сандық жүйелердің технигі

130612 3

Техник-радиотехник

130613 4

Байланыс бойынша қолданбалы бакалавр

130614 3

Мобильді байланыс жүйелері технигі

130615 3

М2М технологиясы және «Заттар ғаламторы» үшін телекоммуникация жүйелері технигі

130616 4

Радиотехниканың қолданбалы бакалавры

130617 4

Мобильді байланыс жүйелерінің қолданбалы бакалавры

130618 4

М2М технологиясы және «Заттар ғаламторы» үшін телекоммуникация жүйелерінің қолданбалы бакалавры

1307000

Электр байланысы және желімен хабарлаудың желілік құрылыстарын пайдалану

130705 3

Техник

130706 3

Байланыс желілік құрылыстарының және абоненттік құрылғылардың электр механигі

1308000

Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану

130803 3

Техник

130804 3

Электромеханик

130805 3

Техник-электроншы

1310000

Көлік радио электрондық жабдықтарды техникалық пайдалану (көлік түрі бойынша)

 

 

 

131001 3

Жабдықты жөндеу және пайдалану технигі

131002 3

Электромеханик

131003 3

Техник

131004 3

Радионавигация, радиолокация және байланыс технигі

131005 3

Техник-электрик

131006 3

Техник-электроншы

131007 3

Байланыс технигі

1311000

Темір жол көлігінің жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану

131101 3

Байланыс электромеханигі

1518000

Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру

151803 3

Техник-электрик

1519000

Мехатроника

151902 3

Өнеркәсіптік электроншы

151903 3

Ауылшаруашылық машиналары жүйелерінің техник-мехатронигі

151904 3

Құрылыстық-жол машиналары жүйелерінің техник-мехатронигі

151905 3

Автокөлік құралдары жүйелерінің техник-мехатронигі

1520000

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын ақпараттандыру мен автоматттандыру

152003 3

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын ақпараттандыру мен автоматтандырудың техник- жүйе технигі

152004 4

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын ақпараттандыру мен автоматтандырудың қолданбалы бакалавры

В064

Механика және металл өңдеу

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

0826000

Өнеркәсіп жабдықтары

082604 3

Өнеркәсіп механигі

0827000

Ауыр өнеркәсіп жабдықтары

082701 3

Ауыр жабдықтардың техник-механигі

1002000

Қара металдар металлургиясы (түрлері бойынша)

100221 3

Техник-металлург

1003000

Түсті металдар металлургиясы

100315 3

Техник-металлург

1004000

Құю өндірісі

100409 3

Техник-металлург

100414 3

Технолог

1006000

Металл өңдеу (түрлері бойынша)

100601 3

Техник-технолог

 

 

 

1009000

Прокаттау өндірісі

100909 3

Техник-технолог

1011000

Автоматты желілер және агрегаттық станоктар

101104 3

Электромеханик

1012000

Икемді автоматты желілер

101205 3

Техник-механик

1013000

Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары және өндірістегі автоматика

101307 3

Техник-механик

1014000

Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)

101401 3

Техник-технолог

101402 3

Техник-механик

101407 3

Техник-мехатроник

101408 4

Машина жасау қолданбалы бакалавры

1015000

Машина жасаудағы монтаж және автомобильді сынау

101506 3

Реттеу және сынау жөніндегі техник

101507 3

Техник-механик

1016000

Өнеркәсіптік механика

101601 3

Техник-механик

1017000

Дәл машина жасау

101701 3

Техник-механик

1106000

Темір жол жылжымалы құрамының өндірісі (түрлері бойынша)

110601 3

Электр механигі

1109000

Токарлық іс және металл өңдеу (түрлері бойынша)

110911 3

Техник-механик

110912 3

Электромеханик

1110000

Жүк көтергіш машиналар және транспортерлер

111003 3

Техник-механик

1111000

Ұсталық-тығыздау жабдығы

111102 3

Техник-механик

1112000

Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану

111204 3

Техник-механик

111205 3

Өнеркәсіп механигі

1113000

Металлургиядағы машиналар мен жабдықтар

111302 3

Техник-механик

111303 3

Электромеханик

1114000

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)

 

 

 

111405 3

Техник

111406 3

Техник-механик

111407 3

Дәнекерлеу өндірісінің инспекторы

1115000

Өндірістегі электрлік-механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)

111506 3

Электр механигі (барлық атаулары)

111507 3

Техник-механик

111508 3

Техник-технолог

111509 3

Өнеркәсіптік электрик

1116000

Геологиялық барлау жабдығы

111602 3

Техник-механик

1117000

Электрондық техника өндірісіне арналған жабдық

111702 3

Техник-электроник

1119000

Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар және қондырғылар

111905 3

Техник-механик

1120000

Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету (түрлері

бойынша)

112004 3

Техник-механик

112005 3

Электр механигі

1121000

Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

112102 3

Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі

112103 3

Техник-электроншы

1239000

Металды өңдеу өндірісінің технологиясы

123902 3

Металды өңдеу өндірісінің техник-технологы

123903 4

Металды өңдеу өндірісінің қолданбалы бакалавры

1501000

Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

150103 3

Мехатроник

1510000

Ауыл шаруашылығын механикаландыру

151003 3

Еңбек сыйымдылығы үрдісін механикаландыру бойынша техник

151004 3

Техник-механик

1519000

Мехатроника

151902 3

Өнеркәсіптік электроншы

151903 3

Ауылшаруашылық машиналары жүйелерінің техник-мехатронигі

151904 3

Құрылыстық-жол машиналары жүйелерінің техник-мехатронигі

151905 3

Автокөлік құралдары жүйелерінің техник-мехатронигі

В164

Аспап жасау

1102000

Авиациялық құралдар өндірісі

110207 3

Электромеханик

 

 

 

1229000

Құрал жасау (салалар бойынша)

122901 3

Өндіріс механигі

122902 3

Техник-механик (барлық атаулары)

122903 3

Электр механигі

1301000

Электрондық құралдар мен құрылғылар

130101 3

Техник

1302000

Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)

130202 3

Электромеханик

130203 3

Өнеркәсіп электроншысы

130205 4

Мехатроника қолданбалы бакалавры

1309000

Оптикалық және электрондық құрал-жабдықтар (түрлері бойынша)

130901 3

Байланыс технигі

130902 3

Техник-электроншы

130903 3

Техник-метеоролог

В065

Автокөлік құралдары

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

1105000

Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша)

110508 3

Электр механигі

1106000

Темір жол жылжымалы құрамының өндірісі (түрлері бойынша)

110601 3

Электр механигі

1107000

Көтергіш-көлік, құрылыс-жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пайдалану (салалар бойынша)

110704 3

Техник-электромеханик

1108000

Темір-жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)

110818 3

Техник-электромеханик

1201000

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

120102 3

Автокөлік диспетчері

120111 3

Электр механигі

120112 3

Техник-механик

120113 3

Мехатроник

120114 4

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану қолданбалы

бакалавры

1206000

Жол қозғалысын ұйымдастыру

120602 3

Техник

 

В066

Теңіз көлігі және технологиялары

1103000

Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету

110316 3

Кеме жүйесінің механигі

110317 3

Техник-құрылысшы

1104000

Теңіз техникасын электр радиолық монтаждау

110403 3

Электр жабдықтарын сынау және жөндеу электр механигі

1204000

Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша)

120407 3

(Кеме) механигі

120408 3

(Кеме) электр механигі

120409 3

Кеме жүйелерінің механигі

120410 3

Техник-кеме жүргізуші

120411 3

Техник

В067

Әуе көлігі және технологиялары

1101000

Ұшу аппараттарының өндірісі

110106 3

Электромеханик

110107 3

Техник-технолог

1102000

Авиациялық құралдар өндірісі

110207 3

Электромеханик

110208 3

Техник-механик

1205000

Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану

120501 3

Әуе қозғалысының (ұшақтың) диспетчері

120502 3

Штурман

120503 3

Ұшқыш

120504 3

Техник-механик

120505 3

Техник

120506 3

Әуе жол серігі

120507 3

Әуежайдың отын кешенінен ұшақтарға отынды орталықтандырылған құю жүйесінің авиатехнигі

120508 3

Техник-зертханашы

120509 3

Жанар-жағар май авиатехнигі

120510 3

Авиациялық агрегаттар мен авиациялық жабдықтарды жөндеу жөніндегі авиациялық техник

1238000

Әуе жол кемесіне жерде қызмет көрсету

123803 3

Арнайы техниканы қолдану және жөндеу техник-механигі

1310000

Көлік радио электрондық жабдықтарды техникалық пайдалану (көлік түрі бойынша)

131001 3

Жабдықты жөндеу және пайдалану технигі

131002 3

Электр механигі

131003 3

Техник

131004 3

Радионавигация, радиолокация және байланыс технигі

 

 

 

131005 3

Техник-электрик

131006 3

Техник-электроншы

131007 3

Байланыс технигі

1424000

Ұшқышсыз авиациялық жүйелерді пайдалану

142402 3

Ұшқышсыз авиациялық жүйелерді (ҰАЖ) пайдаланудың маман-технигі

142403 4

Ұшқышсыз авиациялық жүйелерді (ҰАЖ) пайдаланудың қолданбалы бакалавры

6B072 Өндірістік және өңдеу салалары

В068

Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010402 3

Өндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру

050806 3

Технолог-менеджер

1118000

Тамақ, сауда және ет өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары

111802 3

Техник-механик

1216000

Элеватор, ұн тартатын, жарма және құрама жем өндірісі

121605 3

Техник-механик

121606 3

Техник-технолог

121607 4

Элеватор, ұн тартатын, жарма және құрама жем өндірісінің қолданбалы бакалавры

1217000

Темекі өндірісі

121702 3

Техник-технолог

121703 3

Техник-механик

1218000

Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары

121803 3

Жабдықты жөндеу және пайдалану технигі

1219000

Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі

121924 3

Техник-технолог

121925 4

Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірістің қолданбалы бакалавры

1220000

Қант өндірісі

122004 3

Техник-технолог

1221000

Балық өндірісі

122107 3

Техник-технолог

1222000

Консервілер және тағам концентраттары өндірісі

122207 3

Техник-технолог

1223000

Сыра, алкогольсыз және спиртті ішімдіктер өндірісі

122308 3

Техник-технолог

1224000

Сүт өнімдерінің өндірісі

122407 3

Техник-технолог

 

 

 

1225000

Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)

122510 3

Техник-механик

122511 3

Техник-технолог

1226000

Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру

122603 3

Технолог

122604 3

Техник-технолог

122606 4

Тамақтану кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастырудың қолданбалы бакалавры

1230000

Майлар және май ауыстырғыштар технологиясы

123001 3

Техник-технолог

1237000

Жеміс-жидектер мен көкөністерді сақтау және қайта өңдеу

123701 3

Техник-технолог

1240000

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өндіру технологиясы

124002 3

Техник-технолог

124003 4

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өндірудің қолданбалы бакалавры

В069

Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш)

1227000

Полиграфия өндірісі

122710 3

Техник-технолог

122711 3

Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі

122712 4

Полиграфия өнеркәсібі технологиясының қолданбалы бакалавры

122713 4

Полиграфия өнеркәсібі ұйымдарының жабдықтары бойынша қолданбалы бакалавры

1228000

Кабель өндірісі

122810 3

Техник-технолог

122811 3

Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі

122812 3

Техник-механик

1232000

Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар өндірісі

123218 3

Техник-технолог

1233000

Фарфор және фаянс бұйымдарын дайындау

123305 3

Техник-технолог

1234000

Керамикалық өндіріс

123404 3

Техник-механик

123405 3

Техник-технолог

1232000

Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар өндірісі

123218 3

Техник-технолог

1233000

Фарфор және фаянс бұйымдарын дайындау

123305 3

Техник-технолог

1234000

Керамикалық өндіріс

 

 

 

123404 3

Техник-механик

123405 3

Техник-технолог

1241000

Композитті материалдар мен бұйымдарды жасау технологиялары

124102 3

Композитті материалдар мен бұйымдарды жасаудағы техник-технолог

124103 4

Композитті материалдар мен бұйымдарды жасаудың қолданбалы бакалавры

1414000

Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)

141406 3

Техник-технолог

1416000

Қалдықтарды қайта өңдеу

141603 3

Техник-технолог

141604 4

Қалдықтарды қайта өңдеудің қолданбалы бакалавры

В070

Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010402 3

Өндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

1207000

Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы

120707 3

Техник-технолог

1208000

Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша)

120816 3

Техник-технолог

120817 3

Техник-механик

1209000

Тоқу өндірісі (түрлері бойынша)

120906 3

Техник-технолог

1210000

Мата емес тоқыма материалдар технологиясы

121010 3

Техник-технолог

1211000

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

121108 3

Модельер-конструктор

121109 3

Техник-технолог

121111 3

Тігін өндірісінің технологы

1212000

Аяқ киім өндірісі (түрлері бойынша)

121205 3

Техник-технолог

1213000

Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы

121306 3

Техник-технолог

1214000

Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы

121404 3

Техник-технолог

1215000

Жеңіл өнеркәсіп ұйымдарының жабдығы

121504 3

Техник-механик

1235000

Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)

123513 3

Техник-механик

 

 

 

123514 3

Техник-технолог

123515 3

Суретші дизайнер

1236000

Тері және үлбірді химиялық өңдеу

123605 3

Техник-технолог

В071

Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

0701000

Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау (түрлері бойынша)

070107 3

Техник-геолог

070108 3

Ағылшынша білімі бар техник-геолог

0702000

Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы және техникасы

070206 3

Техник-геолог

070207 3

Техник

0703000

Гидрогеология және инженерлік геология

070303 3

Техник-гидрогеолог

070304 3

Ағылшынша білімі бар техник-гидрогеолог

0704000

Геофизикалық тәсілдер мен пайдалы қазбаларды іздеу және барлау

070406 3

Техник-геофизик

070407 3

Ағылшынша білімі бар техник-геофизик

0705000

Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу

070511 3

Техник-технолог

070523 3

Техник-гидрогеолог

0706000

Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу

070620 3

Техник-технолог

070621 3

Техник-механик

0707000

Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

070719 3

Электр механигі

0708000

Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)

070810 3

Техник-технолог

0709000

Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

070918 3

Техник-технолог

0710000

Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

071013 3

Электр механигі

0711000

Маркшейдерлік іс

071103 3

Техник-маркшейдер

0712000

Жер асты құрылымдарының құрылысы

071209 3

Техник-құрылысшы

В171

Металлургия

1002000

Қара металдар металлургиясы (түрлері бойынша)

100221 3

Техник-металлург

 

 

 

1003000

Түсті металдар металлургиясы

100315 3

Техник-металлург

1004000

Құю өндірісі

100409 3

Техник-металлург

100414 3

Технолог

1006000

Металл өңдеу (түрлері бойынша)

100601 3

Техник-технолог

1008000

Композициялық және ұнтақты материалдар, жабындылар

100801 3

Техник-технолог

100802 3

Металлизатор (қатты еритін ұнтақтарды қаптау және еріту бойынша)

1009000

Прокаттау өндірісі

100909 3

Техник-технолог

1113000

Металлургиядағы машиналар мен жабдықтар

111302 3

Техник-механик

111303 3

Электромеханик

В271

Мұнай-газ ісі

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010402 3

Өндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

0801000

Мұнай мен газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша)

080114 3

Техник-технолог

080117 3

Бұрғылау мен көтеру қондырғыларына қызмет көрсету және бұрғылау бойынша техник

0802000

Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын салу және пайдалану

080204 3

Техник-механик

0803000

Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу және қызмет көрсету

080304 3

Электромеханик

0804000

Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау

080403 3

Техник-механик

0805000

Мұнай мен газды тасымалдау және сақтау

080502 3

Техник-технолог

080503 3

Механик

0806000

Мұнай мен газ ұңғымаларын сынау

080604 3

Техник-технолог

0807000

Мұнай мен газ кәсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

080703 3

Техник-механик

 

 

 

0808000

Мұнай, газ өңдеу және химия өнеркәсібінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)

080803 3

Техник-механик

0809000

Мұнай және газ-кен орындарын пайдалану (бейін бойынша)

080922 3

Техник-технолог

080923 4

Мұнай және газ шығатын жерлерді қолданудың қолданбалы бакалавры

0810000

Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанар май құю станцияларын салу және пайдалану

081005 3

Техник-механик

0815000

Тұтқыр және сусымалы материалдарды химиялық өндіретін машиналар мен жабдықтарды пайдалану

081509 3

Техник-механик

0816000

Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)

081604 3

Техник-технолог

081605 3

Техник-зертханашы

081606 4

Химиялық технология және өндірістің қолданбалы бакалавры

081607 4

Химиялық өндірісін аналитикалық бақылаудың қолданбалы бакалавры

0817000

Коксохимиялық өндіріс

081706 3

Техник-технолог

0818000

Химиялық өндіріс технологиясы (бейін бойынша)

081801 3

Техник-технолог

0819000

Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы

081907 3

Техник-технолог

0820000

Изотоптарды бөлу технологиясы мен вакуумды техника

082002 3

Техник-технолог

0821000

Мұнай және газ өндіру технологиясы

082101 3

Геология және минералдық ресурстар саласының технологы

0822000

Кен орындарын пайдалану

082201 3

Технолог в области геологии и минеральных ресурсов

0823000

Химиялық инжиниринг технологиясы

082301 3

Геология және минералдық ресурстар саласының технологы

082302 3

Техник-мехатроник

0824000

Бұрғылау технологиясы

082401 3

Техник-технолог

0825000

Газ инжинирингі технологиясы

082501 3

Техник-технолог

0826000

Өнеркәсіп жабдықтары

082604 3

Өнеркәсіп механигі

0827000

Ауыр өнеркәсіп жабдықтары

 

 

 

082701 3

Ауыр жабдықтардың техник-механигі

0828000

Бақылау-өлшеу аспаптары инжинирингі технологиясы

082801 3

Техник-технолог

0829000

Энергетиканы қайта өңдеу және электроэнергетика лық инжиниринг технологиясы

082901 3

Энергожүйе және энергожобалау технологы

0830000

Электрлік инжиниринг технологиясы

083001 3

Электрлік және электрондық жобалау технологы

В072

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

0306000

Фармация

030601 3

Фармацевт

6B073 Сәулет және құрылыс

В073

Сәулет

0402000

Дизайн (бейін бойынша)

040201 3

Дизайнер

0419000

Құрылыстағы дизайн

041901 3

Дизайнер

1417000

Азаматтық ғимараттар ішкі көрінісінің дизайны, қалпына келтіру, қайта құру

141701 3

Техник-дизайнер

1418000

Сәулет өнері

141801 3

Сызушы

141802 3

Техник-жобалаушы

В074

Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010402 3

Өндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

1401000

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

140121 3

Техник-құрылысшы

140123 3

Қаңқалы-қаптау технологиялары маманы

140127 4

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану қолданбалы бакалавры

140130 3

Кондоминиум объектілерінің менеджері

140131 3

Сметамен қамтамасыз ету технигі

140132 3

Ғимараттар мен құрылымдарды техникалық тексеру технигі

140133 3

Ғимараттарды басқарудың зияткерлік жүйесіне қызмет көрсету технигі

140134 4

Кондоминиум объектілерінің қолданбалы бакалавры

140135 4

Сметамен қамтамасыз ету жөніндегі қолданбалы бакалавры

140136 4

Ғимараттар мен құрылымдарды техникалық тексеру жөніндегі қолданбалы бакалавры

140137 4

Ғимараттарды басқарудың зияткерлік жүйесіне қызмет көрсету жөніндегі қолданбалы бакалавры

1402000

Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану (түрлері бойынша)

 

 

 

140220 3

Техник-механик

1403000

Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік

жүйелерді монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша)

140309 3

Техник-сантехник

1404000

Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш жүйелерінің тазартқыш ғимараттары

140403 3

Су құбыры-кәріз шаруашылығының желілері мен құрылыстарын пайдалану технигі

1405000

Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану

140504 3

Газ объектілері құрал-жабдығын пайдалану технигі

1406000

Жергілікті магистральдық және желілік құбырларды монтаждау

140604 3

Техник-механик

1407000

Гидротехникалық құрылыс

140701 3

Техник-гидротехник

1408000

Қала қатынас жолдарын салу және пайдалану

140801 3

Техник-құрылысшы

1409000

Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы

140905 3

Техник-жолшы-құрылысшы

1410000

Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы

141001 3

Техник-құрылысшы

141010 4

Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы қолданбалы бакалавры

1411000

Көпірлер мен көлік үңгі жолдары

141101 3

Техник-құрылысшы

1412000

Құрылыс бұйымдары мен құрастырылымдар өндірісі

141209 3

Техник-технолог

141210 3

Металл-пластик өнімдерін жасау және құрастыру шебері

1413000

Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)

141303 3

Техник-технолог

1417000

Азаматтық ғимараттар ішкі көрінісінің дизайны, қалпына келтіру, қайта құру

141303 3

Техник-технолог

1419000

Құрылыс механикасы

141901 3

Техник-құрылысшы

1420000

Жылыту, кондиционерлеу және желдету

142001 3

Техник-жылыту технигі

1421000

Сумен жабдықтау және су бұру

142101 3

Су құбырлары-кәріз шарушылығы желілері мен құрылысын пайдалану жөніндегі техник

1422000

Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш жүйелерінің тазартқыш ғимараттарын

салу және пайдалану

 

 

 

142204 3

Тазарту ғимараттарының техник-технологы

142205 4

Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш жүйелерінің тазартқыш ғимараттарын салу және пайдаланудың қолданбалы бакалавры

1423000

Көтергіш-көліктік, жол құрылысының құрал-жабдықтары

142302 3

Құрылыс-жол машиналарын пайдаланудың техник-технологы

142303 4

Құрылыс-жол машиналарын пайдаланудың қолданбалы бакалавры

В174

Геодезия және картография

0711000

Маркшейдерлік іс

071103 3

Техник-маркшейдер

0713000

Геодезия және картография

071301 3

Техник-геодезист

071303 3

Техник-аэрофотогеодезист

071304 3

Техник-картограф

В075

Кадастр және жерге орналастыру

0711000

Маркшейдерлік іс

071103 3

Техник-маркшейдер

0713000

Геодезия және картография

071301 3

Техник-геодезист

071303 3

Техник-аэрофотогеодезист

071304 3

Техник-картограф

1511000

Жерге орналастыру

151102 3

Геодезші

151103 3

Техник

6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

В076

Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010402 3

Өндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

0203000

Патенттану

020301 3

Техник

0601000

Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)

060101 3

Стандарттау технигі

060102 3

Техник-метролог

0602000

Сапаны бақылау (қолдану салалары бойынша)

060201 3

Техник

060202 3

Техник-дозиметрист

0603000

Бұзбайтын бақылаудың салалары мен түрлері бойынша бұзбайтын бақылау

060301 3

Бұзбайтын бақылаудың маманы

0816000

Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)

 

 

 

0816053

Техник-зертханашы

081607 4

Химиялық технология және өндірістің қолданбалы бакалавры

0913000

Энерго менеджмент

091301 3

Энергокәсіпорын менеджері

0914000

Энергоаудит

091401 3

Энергетикалық нысандар аудиторы

1013000

Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары және өндірістегі автоматика

101307 3

Техник-механик

1114000

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)

111407 3

Дәнекерлеу өндірісінің инспекторы

6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6B081 Өсімдік шаруашылығы

В077

Өсімдік шаруашылығы

1502000

Агрономия

150203 3

Агроном

150204 3

Өсімдікті қорғау агрономы

150205 3

Агрохимик

150206 3

Техник-зертханашы

1504000

Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)

150411 3

Фермер

1508000

Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша)

150804 3

Орман шебері

150806 3

Техник-технолог

150807 3

Техник-ағаш отырғызушы

150808 3

Менеджер

150810 3

Ландшафты дизайн шебері

6B082 Мал шаруашылығы

В078

Мал шаруашылығы

1222000

Консервілер және тағам концентраттары өндірісі

122207 3

Техник-технолог

1224000

Сүт өнімдерінің өндірісі

122407 3

Техник-технолог

1225000

Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)

122510 3

Техник-механик

122511 3

Техник-технолог

1504000

Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)

150411 3

Фермер

1507000

Ара өсіру және жібек шаруашылығы

 

 

 

150703 3

Техник

1512000

Зоотехния

151209 3

Техник-құс өсіруші

151210 3

Зоотехник

6B083 Орман шаруашылығы

В079

Орман шаруашылығы

1508000

Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша)

150804 3

Орман шебері

150806 3

Техник-технолог

150807 3

Техник-ағаш отырғызушы

150808 3

Менеджер

150810 3

Ландшафты дизайн шебері

 

 

 

 

В179

Аңшылықтану         және                                     аң шаруашылығы

1506000

Аңшылық және аң өсіру шаруашылығы

150602 3

Техник-аңшы

1507000

Ара өсіру және жібек шаруашылығы

150703 3

Техник

1513000

Ветеринария

151305 3

Ветеринарлық фельдшер

151306 3

Ветеринарлық техник

151307 3

Жануарларды жасанды ұрықтандыру технигі

151308 3

Ветеринарлық фельдшер-инспектор

151309 4

Ветеринарияның қолданбалы бакалавры

6B084 Балық шаруашылығы

В080

Балық шаруашылығы

1221000

Балық өндірісі

122107 3

Техник-технолог

1505000

Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)

150503 3

Техник

150504 3

Техник-балық өсіруші

6B085 Жерге орналастыру

В081

Жерге орналастыру

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

1501000

Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

150103 3

Мехатроник

1502000

Агрономия

150203 3

Агроном

150204 3

Өсімдікті қорғау агрономы

 

 

 

150205 3

Агрохимик

150206 3

Техник-зертханашы

1510000

Ауыл шаруашылығын механикаландыру

151003 3

Еңбек сыйымдылығы үрдісін механикаландыру бойынша техник

151004 3

Техник-механик

1511000

Жерге орналастыру

151102 3

Геодезші

151103 3

Техник

1518000

Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру

151803 3

Техник-электрик

1519000

Мехатроника

151902 3

Өнеркәсіптік электроншы

151903 3

Ауылшаруашылық машиналары жүйелерінің техник-мехатронигі

151904 3

Құрылыстық-жол машиналары жүйелерінің техник-мехатронигі

151905 3

Автокөлік құралдары жүйелерінің техник-мехатронигі

1520000

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын ақпараттандыру мен автоматтандыру

152003 3

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын ақпараттандыру мен автоматтандырудың техник-жүйе технигі

152004 4

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын ақпараттандыру мен автоматтандырудың қолданбалы бакалавры

1522000

Ауыл шаруашылық биотехнологиялары

152202 3

Техник-технолог

152203 4

Ауыл шаруашылық биотехнологияларының қолданбалы бакалавры

6B086 Су ресурстары және суды пайдалану

В082

Су ресурстары және суды пайдалану

0703000

Гидрогеология және инженерлік геология

070303 3

Техник-гидрогеолог

070304 3

Ағылшынша білімі бар техник-гидрогеолог

0915000

Гидроэнергетика

091501 3

Техник-гидроэнергетик

091502 4

Гидроэнергетиканың қолданбалы бакалавры

1404000

Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш жүйелерінің тазартқыш ғимараттары

140403 3

Су құбыры-кәріз шаруашылығының желілері мен құрылыстарын пайдалану технигі

1421000

Сумен жабдықтау және су бұру

142101 3

Су құбырлары-кәріз шарушылығы желілері мен құрылысын пайдалану жөніндегі техник

1422000

Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш жүйелерінің тазартқыш ғимараттарын

салу және пайдалану

142204 3

Тазарту ғимараттарының техник-технологы

 

 

 

142205 4

Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш жүйелерінің тазартқыш ғимараттарын салу және пайдаланудың қолданбалы бакалавры

1502000

Агрономия

150203 3

Агроном

150204 3

Өсімдікті қорғау агрономы

150205 3

Агрохимик

150206 3

Техник-зертханашы

1509000

Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)

150901 3

Жер қойнауын қорғау және пайдалану жөніндегі инспектор

150902 3

Ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының технигі

150903 3

Техник-гидромелиоратор

150904 3

Техник- механик

150905 3

Техник-технолог

1514000

Экология және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану (салалар бойынша)

151409 3

Эколог

1515000

Гидрология және метеорология

151501 3

Техник-гидролог

151502 3

Техник-метролог

151503 3

Техник-агрометеоролог

151504 3

Гидрометбақылаушы

6В09 Ветеринария

6В091 Ветеринария

В083

Ветеринария

1512000

Зоотехния

151209 3

Техник-құс өсіруші

151210 3

Зоотехник

1513000

Ветеринария

151305 3

Ветеринарлық фельдшер

151306 3

Ветеринарлық техник

151307 3

Жануарларды жасанды ұрықтандыру технигі

151308 3

Ветеринарлық фельдшер-инспектор

151309 4

Ветеринарияның қолданбалы бакалавры

6B10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)

6B101 Денсаулық сақтау

В084

Мейірбике ісі

0302000

Медбикелік іс

030204 3

Жалпы практикадағы медбике

030205 4

Медбике ісінің қолданбалы бакалавры

 

В085

Фармация

0306000

Фармация

030601 3

Фармацевт

В086

Жалпы медицина

0301000

Емдеу ісі

030101 3

Фельдшер

030102 3

Акушер

0303000

Гигиена және эпидемиология

030301 3

Гигиенист-эпидемиолог

В087

Стоматология

0304000

Стоматология

030401 3

Стоматолог-дәрігердің көмекшісі

030402 3

Дантист

0307000

Ортопедиялық стоматология

030701 3

Тіс технигі

В088

Педиатрия

0301000

Емдеу ісі

030101 3

Фельдшер

030102 3

Акушер

В089

Медициналық диагностика және емдеу технологиялары

0305000

Лабораториялық диагностика

030501 3

Медициналық зертханашы

0308000

Медициналық оптика

030801 3

Медициналық оптик

030802 3

Оптик-офтальмолог

030803 3

Оптикометрист

6B102 Әлеуметтік қамтамасыз ету

В090

Әлеуметтік жұмыс

0501000

Әлеуметтік жұмыс

050101 3

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

050102 3

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау ұйымдарындағы маман

6B11 Қызмет көрсету

6B111 Қызмет көрсету саласы

В091

Туризм

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру

050806 3

Технолог-менеджер

0511000

Туризм (салалар бойынша)

051104 3

Менеджер

0512000

Аударма ісі (түрлері бойынша)

051201 3

Аудармашы

051202 3

Гид-аудармашы

0521000

Қонақ үй бизнесі: отель (мейрамхананы) басқару

052101 3

Қызмет көрсету менеджері

0522000

Іс-шараларды ұйымдастыру және қызмет көрсету

052201 3

Іс-шараларды ұйымдастыру менеджері

 

 

 

1226000

Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру

122603 3

Технолог

122604 3

Техник-технолог

122606 4

Тамақтану кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастырудың қолданбалы бакалавры

В092

Тынығу

0401000

Кітапхана ісі

040101 3

Кітапханашы

0403000

Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы (бейін бойынша)

040301 3

Ұйымдастырушы - педагог

0502000

Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету (салалар бойынша)

050203 3

Құрал-жабдықтарды жөндеу және пайдалану технигі

050204 3

Техник-механик

0504000

Бұйымдарды химиялық тазалау және бояу

050407 3

Техник-технолог

0505000

Фото ісі

050504 3

Фототехник

0506000

Шаштараз өнері және сәндік косметика

050606 3

Суретші-модельер

0512000

Аударма ісі (түрлері бойынша)

051201 3

Аудармашы

051202 3

Гид-аудармашы

0522000

Іс-шараларды ұйымдастыру және қызмет көрсету

052201 3

Іс-шараларды ұйымдастыру менеджері

В093

Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

0507000

Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру

050705 3

Әкімші

050706 3

Супервайзер (ауысым басшысы)

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру

050806 3

Технолог-менеджер

0511000

Туризм (салалар бойынша)

051104 3

Менеджер

0512000

Аударма ісі (түрлері бойынша)

051201 3

Аудармашы

0521000

Қонақ үй бизнесі: отель (мейрамхананы) басқару

052101 3

Қызмет көрсету менеджері

1226000

Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру

122603 3

Технолог

 

 

 

122604 3

Техник-технолог

122606 4

Тамақтану кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастырудың

қолданбалы бакалавры

6B112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау

В094

Санитарлық- профилактикалық іс-шаралар

0109000

Өмір қауіпсіздігі және валеология

010901 3

Өмір қауіпсіздігі және валеология пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі

1114000

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)

111407 3

Дәнекерлеу өндірісінің инспекторы

1509000

Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)

150901 3

Жер қойнауын қорғау және пайдалану жөніндегі инспектор

1516000

Өрт қауіпсіздігі

151601 3

Өрт сөндіру инспекторы

1517000

Төтенше жағдайда қорғау (бейін бойынша)

151703 3

Техник

6B113 Көлік қызметтері

В095

Көлік қызметтері

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

010401 3

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық атаулар бойынша)

010403 4

Кәсіптік білім беру қолданбалы бакалавры

0520000

Логистика (салалар бойынша)

052001 3

Операциялық логист

1201000

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

120102 3

Автокөлік диспетчері

1202000

Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша)

120206 3

Техник

1203000

Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

120309 3

Тасымалдауды ұйымдастырушы техник

1205000

Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану

120501 3

Әуе қозғалысының (ұшақтың) диспетчері

120502 3

Штурман

120503 3

Ұшқыш

1206000

Жол қозғалысын ұйымдастыру

120602 3

Техник

1310000

Көлік радио электрондық жабдықтарды техникалық пайдалану (көлік түрі бойынша)

131001 3

Жабдықты жөндеу және пайдалану технигі

131002 3

Электр механигі

131003 3

Техник

131004 3

Радионавигация, радиолокация және байланыс технигі

 

 

 

131005 3

Техник-электрик

131006 3

Техник-электроншы

131007 3

Байланыс технигі

6B12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс

6B123 Қоғамдық қауіпсіздік

В096

Құқық қорғау қызметі

0201000

Құқықтану

020101 3

Заңгер

020102 3

Заңгер-кеңесші

0202000

Құқық қорғау қызметі

020201 3

Заңгер

В097

Өрт қауіпсіздігі

1516000

Өрт қауіпсіздігі

151601 3

Өрт сөндіру инспекторы

1517000

Төтенше жағдайда қорғау (бейін бойынша)

151703 3

Техник

 

Ескерту: Жоғары білімнің мәндес білім беру бағдарламалары топтары мен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім мамандықтарының сәйкестігі жөніндегі әдістемелік ұсынымдарда техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары болмаған жағдайда жылдамдатылған оқу мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау туралы шешім білім туралы құжатта көзделген пәндер ескеріле отырып, қабылданады.