«Молодой ученый» (Қазан, Ресей) журналының арнайы шығарылымдары