Қазіргі шарттардағы тәрбиенің мақсаттары, міндеттері мен құндылықтары