Университет мақсаты мен міндеттері

Университеттің мақсаты:

 

-білім, ғылым, өндіріс интеграциясы қалыптасқан еліміздің әлеуметтік-экономикалық және интеллектуалды капиталын дамытуға белсенді үлес қосатын бірыңғай ғылыми білім беру кешені ретіндегі инновациялық университет болу;

-республика мен аймақтағы жоғары білікті мамандарға сұранысты қанағаттандыру;

-білім беруде жаңа ақпараттық технологияларды ауқымды ендіру, ғылыми зерттеу және оқу үдерісін біріктіруді күшейту жолдары арқылы мамандарды даярлау сапасын арттыру;

-халықаралық білім кеңістігіне ену.

 

Университеттің міндеттері:

 

-білім беру қызметі нарығында университеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында озық идеяларды жүзеге асырушы мамандар даярлаудың бірыңғай ғылыми білім беру кешені болып табылатын көпсалалы жоғары оқу орнын «Болашақ» университетінің базасында құру;

-аймақтың және республиканың білім беру кеңістігінде ЖОО-ның бірігуі мен аймақтың әлеуметтік-мәдени және индустриалды-инновациялық даму бағдарламаларын қамтамасыз  ететін университеттің инновациялық  моделін жүзеге асыру;

-түлектердің инновациялық-құзыреттілік дайындығы мен  білім алушылардың академиялық ұтқырлығын  қамтамасыз ету үшін кредиттік оқыту технологиясы мен  тілдік даярлығын  дамыту және жетілдіру;

-білім беру бағдарламаларының отандық еңбек нарығы талаптары мен  үздік  шетелдік аналогтарымен  және үйлесімділігі арқылы бітіруші түлектердің бәсекеге қабілеттілігі мен сұранысқа сәйкес келуін, университет дипломдарының халықаралық деңгейде мойындалуын қамтамасыз ету;

-профессор-оқытушылар құрамы мен мамандар  даярлау, іріктеу және тағайындау жүйесін жетілдіру, олардың біліктілігін, экономикалық және қоғамдық мәртебесін арттыру;

-фундаменталды және қолданбалы зерттеулер жүргізу, ғылым мен білім беру  үрдісімен нақты байланысын қамтамасыз ету;

-жоғары білім, ЖОО-дан кейінгі даярлау саласында, профессор-оқытушылар құрамы мен білім алушылардың тәжірибе алмасуында отандық және шетелдік үздік университеттерде профессорлық-оқытушылық құрамның біліктілігін арттыру, бірлескен ғылыми  зерттеулер жүргізу, стратегиялық менеджмент саласындағы тәжірибелер трансферті.

-университеттің білім беру қызметі мен ресурстық қамтамасыз етілуін  дамыту.