Видео дәрістер

Кафедра бойынша видео лекциялар

Кафедралар

Оқытушы

Пәні

Тақырыбы

Ссылка

«Инжиниринг және логистика»

Досжанов М.

Ұңғы өнімдерін жинау және пайдалану

 

https://youtu.be/uMHvn58r4oY

 

Способы эксплуатации скважин

 

 

https://youtu.be/WXQHcrbonME

 

Теңіз стационарлы платформалар.

 

 

https://youtu.be/ijZjAX3lyzI

 

Мұнайөнімдерін сақтауға арналған резервуарлар

 

https://youtu.be/qngpqGiRD1E

 

Газ және газконденсатты кен орындарын игеру

 

https://youtu.be/0AKqltu_nvg

Ғылым дамуының қысқаша тарихы

 

https://youtu.be/8qzlkts6HsQ

Мұнай кәсіпшілігініңқұрал-жабдықтар

.«Скважиналарды пайдалануға арналған жабдықтар.  Скважина түрлері және қызметтері. Пайдалану скважиналарының сағалық жабдықтары».

https://youtu.be/sdhKT_cmGBk

 

Камысбаева А.

Автокөлікті техниканы пайдалану

 

https://youtu.be/KzwASsUmRXk

Көлік құралдарының қауіпсіздігі

 

https://youtu.be/bboMeceFP4c

Көлік құралдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

 

https://youtu.be/Z7XKLYleuQQ

тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

 

https://youtu.be/l55jNpmZ8Ts

көлік логистикасы

 

https://youtu.be/ZV3ILMbt1J8

Автомобильдік тасымалдау

 

https://youtu.be/acpvdOS1uDk

Тәжібайұлы Ә.

Жол апатын сараптау

 

https://youtu.be/zcsOZZL0N-A

Көлік логистикасы

 

https://youtu.be/N0S5aH95f5I

Көлік турін пайдаланушының логистикасы .

 

https://youtu.be/vMUzzBF-Y_E

Қозғалтқыш

 

https://youtu.be/Kq7AkgxWDo0

Машина бөлшектері

 

https://youtu.be/df7Hw31HDqc

Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау

1. Электрмен жабдықтау жүйесіне қойылатын негізгі талаптар және электрмен жабдықтау сұлбасын салудың негізгі принциптері. Қоректендіру көздері

https://youtu.be/Yj0R-LiO5Eg

 

2.Өндіріс орындарын электрмен жабдықтауды жобалауға арналған бастапқы мәліметтер, жобалардың мазмұны

https://youtu.be/8KTssO9R-us

 

3.Жарықтандыру құрылғыларын электрмен жабдықтау

https://youtu.be/AeewTDeVuMs

 

4.Цех тораптарын салудың принциптері. Күштік тұтынушыларды қоректендірудің сұлбалары

https://youtu.be/-JUij30Bht4

 

5.Сыртқы электрмен жабдықтаудың сұлбалары

      https://youtu.be/9kFHxX8auiE

Темирбек А.

Энергетикалық объектілерді модельдеу

 

https://youtu.be/wEhcEVlMcNM

 

Элекр техниканың теориялық негіздері 2

 

https://youtu.be/FdKHDZfZtEQ

 

1000 В және одан жоғары кернеуі бар электр тарату құрылғыларының жабдықтары

 

https://youtu.be/0IPPbtujTcM

Автоматты басқару жүйелері.

 

https://youtu.be/ucK1WAvCqIs

Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі өтпелі кезең.

 

https://youtu.be/b4aTzd6VogE

Электроника және қуатты түрлендіру технологиясы.

 

https://youtu.be/tmOSVgDn_V4

Электротехниканың теориялық негіздері 1

 

https://youtu.be/TK9KQUS_RLE

https://youtu.be/S7r6vjYt1kk

Электротехника және автоматика

 

https://youtu.be/pAsbM_IUIig

Электротехника және электроника

 

https://youtu.be/_aPsY335QCU

Электр энергетикасындағы техникалық эксперименттің теориясы мен практикасы

 

https://youtu.be/ALkbRvoG4xw

Ембергенов М.

Құрылыстағы еңбекті қорғау

 

https://youtu.be/wXpBqNIhXKM

Тіршілік әрекетін қамтамасыз ету негізін ұйымдастыру

 

https://youtu.be/fDNXzVRk35A

 

Тж кезінде халықты қорғау. Негізгі принциптері мен тәсілдері

 

 

https://youtu.be/Oow2kYDA05s

 

Өмір сүру ортасындағы қауіпті жағдайлар

 

https://youtu.be/8QzntKGcOZs

 

Тіршілік қауіпсіздігінің теориялық негіздері

 

https://youtu.be/HO1tfsUrQHc

 

Құрылыс өндірісінің технологиясы-1

 

https://youtu.be/r2bX1TejHOc

Құрылыс өндірісінің негізгі ережелері

 

https://youtu.be/_MSr8aCQA9A

Ғимаратты жаңғырту технологиясы.

 

https://youtu.be/BUMwBI0wI4Y

Құрылыс өндірісінің технологиясы 3

 

https://youtu.be/AYIpfF9-Pbc

металл консрукцияларыну есептеу

 

https://youtu.be/DJ9iDsSNg9M

темір бетон конструкциялары.

 

https://youtu.be/bwM8PCYNdwY

Геотехника 1

 

https://youtu.be/-hfuKRREmGc

Металл конструкциясын жобалау және монтаждау .

 

https://youtu.be/eoDmWaueqW8

Инженерлік механика 2

 

https://youtu.be/Kl3D2VvJT-Y

Инженерлік механика 3

 

https://youtu.be/IWC2M9pExg0

Исаев М.

Жол құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау.

 

https://youtu.be/ie3gVpONhnc

Жөндеу құрылыс жұмұстарының технологиясы.

 

https://youtu.be/bBIHIcYg1lg

Құрылыс өндірісін ұйымдастыру және басқару

 

https://youtu.be/IxFlzRAxPK8

Хамит А.

 

 

Стандарттау,сертификаттау және метеорология

 

https://youtu.be/OVU3cpHWiqA

 

Байтасов К

Матерлдар кедергісі

 

https://youtu.be/V-izt4K8CSM

 

Металл конструкциялары

 

https://youtu.be/X9e0lDDSC0k

Құрылыс материалдары

 

https://youtu.be/STp4hefY6F0

Күйдірілмей алынатын байланыстырғыш заттар

 

https://youtu.be/Nno-KuDWwTE

Тасболат Ғ.

Жүктану

 

 

https://youtu.be/DuYhfPQaWcI

 

 

Қодар Е.Т.

Мұнай-газ саласындағы техника мен технология стандарттары

 

 

https://youtu.be/OOlc9ttDTuI

Стандарттау,сертификаттау және метрология

 

 

https://youtu.be/4jGaB3nvWZE

13.Өзараауыстырымдылықтың жалпы принциптері

https://youtu.be/VeALaYu6AgE

14.Геометриялық өзараауыстырымдылықпен қамтамасыз етудегі негізгі ұғымдар мен анықтамалар

https://youtu.be/SeugmixIWDQ

Боранбаев Б.

Сызба геометрия және инженерлік графика.

 

https://youtu.be/lQ6IPB1GLD0

Сейтжанов С.

Сапа жүйесін сертификаттау

 

https://youtu.be/YbT8Kpp-n4M

Метрология, стандарттау және өнім сапасын басқару

 

https://youtu.be/C50yKUlAC1E

Халықаралық стандарттау ұйымы

 

https://youtu.be/0hJta0AUw7E

«Педагогика, дефектоло-гия және өнер»

кафедрасы

Абильдаева Г.

 

Еңбек психологиясы

 

 

https://youtu.be/o0iO4V5Shso

 

Бағалаудың өлшемдік технологиясы

 

https://youtu.be/sYWT-XtjE78

 

Рысқұлова А.

 

 

Логопедия негіздері

 

 

https://youtu.be/6ti0ViUhE4E

 

Арнайы педагогика

 

https://youtu.be/y6UFw0C7qGo

 

Серікбаева А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

 

https://youtu.be/AcCHBjFSWuU

 

Өзін-өзі тану

 

 

https://youtu.be/KvzerN6vynw

 

Педагогикалық шеберлік

 

https://youtu.be/MofofWs3_yQ

Акмеология

 

 

https://youtu.be/iwZQICwRb-4

 

Қазіргі инновациялық технологиялық

 

https://youtu.be/V-0rEYjOdnU

 

Кәсіби педагогика

 

https://youtu.be/cBNCOomuWi8

Педагогика тарихы

 

https://youtu.be/2jmCR8Q_lY8

Аяганова А.

Адам өміріндегі эмоцияның рөлі

 

 

https://youtu.be/rFMkkB0zPE8

 

Адамның ерік қасиеті мен өзін өзі реттеу психологиясы

 

https://youtu.be/1bDYF7hRpoI

 

Тұлғаның денсаулық психологиясы

 

 

https://youtu.be/gvejO0cfXrQ

 

Тұлғаның даралық типологиялық ерекшеліктері

 

https://youtu.be/qsdvgNbyV7A

 

Психологияға кіріспе

 

https://youtu.be/TxDXgf8Yp_w

Өмірдің мәні және кәсіби өзін өзі анықтау психологиясы

 

 

https://youtu.be/_aRItRvRa5Y

 

Мотивация және өзіндік мотивация

 

 

https://youtu.be/WayWSjoZZFU

 

Құндылықтар, қызығушылықтар, нормалар тұлғаның рухани негізі ретінде

 

 

https://youtu.be/TvFvDExpr5U

 

Зинаханова Ұ.

Психология

 

https://youtu.be/N-venQW5lHA

Әбілхайыр Әзиза Әмірханқызы

Педагогиканы оқыту әдістемесі

 

 

https://youtu.be/baWzBr0JWFw

Байтасова Г.К.

Педагогика

 

https://youtu.be/4crCPmwpypk

Қарым —қатынас психологиясы.

 

https://youtu.be/pG78IBkdDfM

Әлеуметтік психология.

 

https://youtu.be/6EVlTxpy2fo

Басқару психологиясы.

 

https://youtu.be/C8xhpKmRvlA

 

Оразова С.А.

Психологияны оқыту әдістемесі

 

https://youtu.be/HDAJREb9tVM

Балмаханова С.З.

Мүмкіндігі шектеулі балалар дамуындағы клиникалық ерекшеліктер

 

 

https://youtu.be/Nn30THMZVk8

 

 

 

Психология тарихы

 

https://youtu.be/2z1JQ4TGfYM

Әлеуметтік педагогика

 

https://youtu.be/su4IGhsZZtE

Практикалық психология

 

https://youtu.be/sVBrLPjhHkY

Арнайы білім берудегі артпедагогика және арттерапия.

 

https://youtu.be/FPsdhCe7yys

Дизартриясы бар балалармен жүргізілетін түзету жұмысының әдістемесі.

 

https://youtu.be/roox6ymiCm4

Сөйлеу тілінің жүйелі бұзылыстарында педагогикалық түзету жұмысының әдістемесі.

 

https://youtu.be/jCeCf_FZf2Q

Дефектология мамандығына кіріспе

 

https://youtu.be/o0FIPDzAEWo

Зиятты зақымдалған балаларды тілге оқыту ғылыми—әдіснамалық негіздері.

 

https://youtu.be/z9WmCXNRZBo

Түзету ритмикасы мен логомассаж

 

https://youtu.be/MTHDcf4WD8A

Шығармашылық психологиясы

 

https://youtu.be/pTVNJIKYk80

Тұлғаны педагогикалық-психодогиялық диагностикалау

 

https://youtu.be/U7j-Cy4U6cs

Мектепке дейінгі олигофренопедагогика

 

https://youtu.be/0a8viThjuY8

Қимыл қозғалыс жағдайындағы логопедиялық жұмыс

 

https://youtu.be/JkQzGXZdAqY

Есту.көру және сөйлеу мүшелерінің анатомиясы.физиологиясы мен патологиясы

 

https://youtu.be/g4GaVCNkDxc

ҚР-ның әр түрлі ұйымдарында логопедиялық жұмысты ұйымдастыру

 

https://youtu.be/6DO2FMc0wnU

Садухасова Г.

Қазіргі заманғы қазақ тілінің негіздері

 

https://youtu.be/A_wtIlHwZ6E

Қазіргі қазақ тілі

 

https://youtu.be/UIobIJtPpnk

Балалар әдебиеті

 

https://youtu.be/LwJ8oT9AYRo

Қазақ тілі және жаңа әліппе емлесі

 

https://youtu.be/rhudOQXT5YM

Есенова Р.

Педагогикалық әдеп және этика

 

https://youtu.be/QTVb_o3nnGI

Қазіргі педагогикалық технологиялар

 

https://youtu.be/B5BYLrMvDHA

 

Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

 

https://youtu.be/aCTU6U2erTg

 

Педагогикалық шеберлік.

 

https://youtu.be/EkjQl5mK_OU

Педагогика.

 

https://youtu.be/yFll4bJFZS0

Жүнісова Ұ.

 

Дүниетану теориясы мен әдістемесі

 

https://youtu.be/naTiXC4CY9M

 

Бастауыш сынып оқушыларын жазуга үйрету

 

https://youtu.be/oTJ-iAyjp7o

Мектепке дейінгі мекемеде айналамен танысу әдістемесі.

 

https://youtu.be/btQDesl6SyQ

Байдос Т.

Бейнелеу өнері теориясы мен әдістемесі

 

https://youtu.be/6xco76ebzfA

Алматова Ш.

Бастауыш мектептегі музыкалық тәрбие әдістемесі

 

 

https://youtu.be/xcRQ3yPmcDk

 

Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек іс-әрекеті

 

https://youtu.be/IDeCZ9_EPWE

 

Шакен Ф.

 

Мектепке дейінгі мекеме қызметкерлерінің жұмысын ұйымдастыру

 

 

https://youtu.be/RePXGV0Q_1k

 

Ертеңгілікті ұйымдастыру әдістемесі.

 

https://youtu.be/4OGnE6lxQUE

Мектепке дейінгі мекемедегі шығармашылықпен жұмыс.

 

https://youtu.be/FyEvkpCtWxU

Жазуға үйрету әдістемесі

 

https://youtu.be/HLaCYqJhsi8

 

 

 

 

Түнғатова Н.

 

 

Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару

 

https://youtu.be/FHmGLkw9Lr4

 

Бастауыш мектепте дидактикалық материалдар жасау және оны пайдалану әдістемесі.

 

https://youtu.be/X4cvrbFwJTs

 

Дидактикалық материалдарды дайындау технологиясы.

 

https://youtu.be/Uf3G6TFoFMo

Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен әдісдемесі.

 

https://youtu.be/DUWft0DLKIM

Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек іс әрекеті.

 

https://youtu.be/LOv7Wcw6qTU

Мектепке дейінгі балалардың дене тәрбиесі.

 

https://youtu.be/1Ueok3qNhgE

Мектепке дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру.

 

https://youtu.be/UpJYbxCXbTc

Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмыстарының әдістемесі.

 

https://youtu.be/UFVO3tWOnio

Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару.

 

https://youtu.be/YVd0_ue8Wig

Отбасы педагогикасы

 

https://youtu.be/O07lkWOPeUQ

Набуова Р.

Дене тәрбиесі теориясындағы зерттеу әдістері.

 

https://youtu.be/03C3d4opxhQ

Балалар психологиясы

 

https://youtu.be/lUBblgrVHts

Педагогика тарихы.

 

https://youtu.be/i_XFsBU831U

Математиканың бастауыш курс негіздері

 

https://youtu.be/Qd2T-fPCV50

Серикбаев Г.

Мектепке дейінгі музыка тәрбиесі.

 

https://youtu.be/6MB1h-QIisc

 

Жаманаева А.

Автоматтандырылған кітапхана ақпараттық жүйелер

 

https://youtu.be/_AYl0JAq8m4

 

 

 Мәдениеттану

 

"Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасы

 

https://youtu.be/fR2-qaQl7_Q

Мәдениет семиотикасы

 

https://youtu.be/86KSFWhxhuM

Түркілердің мәдени мұрасы

https://youtu.be/GhNbxJlApZs

Мәдениет және тіл

https://youtu.be/BpB3wpR84Do

Мәдениет ұғымы және құрылымы,типтері

https://youtu.be/LvrZQgk9mGY

Орталық Азияның ортағасырлық мәдениеті

https://youtu.be/P9cdDtjVX5I

Қазақ мәдениетінің қалыптасуы

https://youtu.be/ZV53hCW4ouA

 Философия.

 

Мәңгілік ел» және «Рухани жаңғыру» — жаңа Қазақстан философиясы

https://youtu.be/EHIZe1eHmc8

Еркіндік философиясы

https://youtu.be/m7DhIgHPd0w

Қоғам және мәдениет

https://youtu.be/cbMHIfovuwY

Өнер философиясы

https://youtu.be/bnkhiXqrcns

Тарих философиясы

https://youtu.be/WHtH8c8K-94

Дін философиясы

https://youtu.be/SCwBP5afWLI

Өмір және өлім. Өмірдің мәні

https://youtu.be/bFENAJDGv-E

Құндылықтар философиясы

https://youtu.be/Nsu7MohyqC0

Білім, ғылым, техника және технологиялар

https://youtu.be/aSDaffdjdfA

Адам философиясы және құндылықтар әлемі

https://youtu.be/Pe8dLFg2-IA

Болмыс. Онтология және Метафизика

https://youtu.be/ROGtoODhpw0

Таным және шығармашылық

https://youtu.be/hqV05QwznYA

Сана, рух және тіл

https://youtu.be/YO_zvYejkUs

Философия пәні иен әдісі

https://youtu.be/dP8VmNubzPg

Ойлау мәдениетінің пайда болуы

https://youtu.be/O5z8y1s6n60

Рухани жаңғыру

 

Ұлттық және қоғамдық сана тарихы

https://youtu.be/d7vyX4dKdfM

Жаңғыру ұғымының түсініктері

https://youtu.be/nfnUB0Fqpvs

 

Еспенбетова А.

Европа, Америка елдерінің қазіргі заман тарихы

 

https://youtu.be/WLIfGTTm_jc

 

Мұрағаттану негіздері.

 

https://youtu.be/bBilEm_4J_E

Алғашқы қоғам тарихы

 

https://youtu.be/axMwqWkDXx0

Теориялық деректану

 

https://youtu.be/WKFOHHfbCbY

Қорықтар тақырыбы

 

https://youtu.be/H6ETBMy9s2E

«Филология, журналистика»

кафедрасы

Әбенова Ж.

Кітапханатану

 

https://youtu.be/esB6ibJIOCM

Кітапхана ісін ұйымдастыру және басқару.

 

https://youtu.be/VJzzJhhXIu4

Құжаттарды аналитикалық синтетикалық өңдеу

 

https://youtu.be/UI5Zwx-3VpE

Қоғамдық-саяси әдебиет библиографиясы.

 

https://youtu.be/P74-wri70rM

Кітапханалық маркетинг

 

https://youtu.be/e8p0Je9iuGM

Снасапова Г.

Тіл біліміне кіріспе

 

https://youtu.be/YnlRYTx_D6s

Шалгинбаева А.

Журналисттік шеберлік

 

https://youtu.be/q1xigB5VORM

Журналистикаға кіріспе

 

https://youtu.be/QvdMgNvRgAE

Дәдікбай Т.

 

 

Кәсіби бағытталған шетел тілі

 

https://youtu.be/sVDO1URCT_k

Пәні: шетел тілі. Тақырыбы: Нақ осы шақ.

 

https://youtu.be/FEzIL4NOO2M

Тыныштықбаева А.

Арнайы кәсіби шетел тілі.

 

https://youtu.be/OUZ7Qd68n-8

Негізгі шетел тілінің практикалық фонетикасы.

 

https://youtu.be/B0o2bhFJOjk

Оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті.

 

https://youtu.be/i2wdt9D-eJI

Тіл тарихы.

 

https://youtu.be/_-RBkYmGjhs

Медетбаев Т.

 

Тілдік қатынас негіздері

 

https://youtu.be/B4Hy7P6NJaw

 

Қазіргі қазақ әдебиеті

 

https://youtu.be/86XKemFzIl0

Әдебиеттануға кіріспе

 

https://youtu.be/1GtIM5zL75Y

Ежелгі дәуір әдебиеті.

 

https://youtu.be/12hfWC6AgkE

ХХ ғасырдың басындағы әдебиет.

 

https://youtu.be/PPAnjx-cTWg

Тәуелсіздік жылдарындағы әдебиет.

 

https://youtu.be/-F_8O_uyRoQ

Еңсегенұлы Т.

 

Ежелгі дәуір әдебиеті .

 

https://youtu.be/jeDpDVwLtYA

 

Байжігітова А.

 

Қазақ журналистикасының тарихы

 

https://youtu.be/yDRXgxpxStc

Тайманова С.

Әбіштану

 

https://youtu.be/-vTMJSb5ckc

 

Түркі халықтарының әдебиеті.

 

https://youtu.be/WGdlFRS0ewc

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

 

https://youtu.be/QBT5uS6ZJjE

Халық ауыз әдебиеті.

 

https://youtu.be/zSkeIsFiGEo

Атажанова З.

Кәсіби ағылшын тілі

 

https://youtu.be/SRZ9-udx02A

Елтану

 

https://youtu.be/NVMLUpqlo5s

 

Макаш А.

Шетел тілі

 

https://youtu.be/ngkkOTpfoxA

Смағұлова Ж.

Арнайы кәсіби шетел тілі

 

https://youtu.be/nyY4lCnXu1o

Екінші шетел тілін оқытудың әдістемесі.

 

https://youtu.be/jvHs9osaFHM

Қоғамдық- саяси аударма.

 

https://youtu.be/p_Z8liF1z6A

Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы В 2 деңгейі.

 

https://youtu.be/Mp33gGj2zZE

Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы В1 деңгейі

 

https://youtu.be/NK-AocYvazE

 

Абдукаликова А.

Нормативный аспект русского языка.

 

https://youtu.be/tt3kz9a_Mw8

Когнитивтік лингвистика.

 

https://youtu.be/9DE_s8sEe_o

Әдебиет теориясы.

 

https://youtu.be/LqqBUlGjtTY

Литература начала ХХ века.

 

https://youtu.be/mwBxLcETad0

Спасова Л.

Современный русский язык. Раздел: Орфография.

 

https://youtu.be/kxb7luUJIik

Современный русский язык. Раздел: фразеология.

 

https://youtu.be/6IdAHeBQmLc

Методика препедавания русского языка.

 

https://youtu.be/scPTbT9Vsnw

Современный русский язык Раздел: Фонетика

 

https://youtu.be/Lql8nx4i4RI

Шумейко Н.

Қазіргі орыс тілі лексикологиясы

 

https://youtu.be/WhwthaD4bco

ХІХ ғасыр жартысындағы әдебиет.

 

https://youtu.be/vU6aaGMceL4

Қазіргі орыс әдебиеті.

 

https://youtu.be/VcpkqZmaCR4

Кәсіби қазақ (орыс) тілі.

 

https://youtu.be/3YVdDZa88wk

Қазіргі орыс тілі морфологиясы.

 

https://youtu.be/5cDjsLvCp3M

Нұрсұлтанқызы Ж.

Нормативті қазақ тілі.

 

https://youtu.be/WAVsmFZXMag

Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы мен фразеологиясы.

 

https://youtu.be/tP9nDnpZg8s

Қазақ тілі және жаңа әліппе емлесі.

 

https://youtu.be/A_ABAYTnUfM

Қазақ тілін оқыту әдістемесі.

 

https://youtu.be/jHzLoI1ZKvU

Көркем шығармадағы әдебиетті талдау

 

https://youtu.be/-HsmSoSMM40

 

 

Каратаева Н.

Мамандыққа кіріспе

 

https://youtu.be/5Unq2BqDYJA

Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы

 

https://youtu.be/y9RQLUyqvx0

Елтану

 

https://youtu.be/pJoQUCPvhbo

Оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті.

 

https://youtu.be/8w0m21SHgCo

Кәсіби бағытталған шетел тілі.

 

https://youtu.be/z_hjxZqXi60

Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы

 

https://youtu.be/lULrOLiumQA

Жиренов С.

Когнитивтік лингвистика.

 

https://youtu.be/6eI4KuYEh4w

Ахметова Б.

Введение в литературоведение

 

https://youtu.be/fTiNaAOFVIE

Оралбаева Г.

Шет тілдерін оқытудың арнайы бағытталған әдістемесі.

 

https://youtu.be/oo2qUES7LDA

Досымова Ж.

Ақпараттық аударма практикасы

 

https://youtu.be/GdGxhkpI2pU

Тұрархан М.

Тіл тарихы

 

https://youtu.be/TgDbDMi1oFY

«Экономика, аудит, бизнес және басқару»

кафедрасы

Сейсекеев А.О.

Рынок ценных бумаг

 

https://youtu.be/GOpTvLYjkzw

Райымбекова А.Т.

Мемлекеттік мекемедегі есеп және есеп беру

 

https://youtu.be/sMjLNMbX1Ho

Сағынаева М.С.

Банктегі бухгалтерлік есеп

 

https://youtu.be/RFWsubJk1JI

Сегизбаева Д.

Микроэканомика

 

https://youtu.be/HewZjrl57NY

 

Макроэкономика

 

https://youtu.be/J7KYZAwGtBs

 

Райымбекова А.

Қаржылық есеп1

 

 

https://youtu.be/xi9PtT9VB40

 

Есенгараева Г.

 

1С бухгалтерия

 

https://youtu.be/FuhEaOhw3jo

 

Сейсекеев А.

Қаржы нарығы және делдалдар

 

https://youtu.be/gnngFpa6ycc

Култанов Б.

Әлеуметтік экономикалық дамуды болжау.

 

https://youtu.be/fYdVRjJcbxo

Ким И.

Бухгалтерский учет сельском хозяйстве.

 

https://youtu.be/X7aJ-_2ZorQ

 

Жусупова Г.

 

 

 

Введение в предпринимательство

 

 

https://youtu.be/QaksC4tiq8I

 

Этика предпринимательства

 

 

https://youtu.be/4gDAhnSykN0

 

Финансы для предпринимателя

Финансы для предпринимателя Часть 2

 

 

https://youtu.be/fKuyOJRB7gQ

https://youtu.be/9O2m-218vRc

 

Управление персоналом

Управление персоналом 2

 

 

https://youtu.be/dTMUtlbgYt8

https://youtu.be/tuQD1XsNEkE

 

Пути создания предприятий

 

 

https://youtu.be/xzYpnn9b-9A

 

Психология предпринимательства

 

 

https://youtu.be/qNrss0zt0TY

 

Труд, трудовые отношения и их роль

 

 

https://youtu.be/cq3-dp90YIo

 

Маркетинг в предпринимательстве

 

 

https://youtu.be/mM_xXecqHe8

 

Бизнес план

 

https://youtu.be/vGSg4rO_df4

Виды и формы предпринимательства

Виды и формы предпринимательства часть 2

 

https://youtu.be/47rsM_4e2Ag

https://youtu.be/ql1-VGO5RFc

 

 

Рысмаханова Р.

Экономикалық теория

 

 

https://youtu.be/2dTq0Ye6Qe8

 

«Құқықтану және қоғамдық пәндер» кафедрасы

Амитов Ш.

Криминалистика

 

https://youtu.be/QIEgqeU1CoI

https://youtu.be/cLeN0U77748

https://youtu.be/zcsOZZL0N-A

 

Сот экспертологиясы

 

https://youtu.be/bMWwVmf89CI

https://youtu.be/2E-s9ueEmnI

https://youtu.be/8nNYy9gciN4

 

Дулатов Ы.

Қылмыстық құқық

 

https://youtu.be/qpPafxdDYic

https://youtu.be/l-UoNvyXoGs

https://youtu.be/V3Cmlba1lwI

https://youtu.be/isn1R6tFVC4

https://youtu.be/2CnklVwtnq4

https://youtu.be/9lgG-9JIOrs

https://youtu.be/wqejS_Plhsc

https://youtu.be/EjL0YnpXI2U

https://youtu.be/zcsOZZL0N-A

Қылмыстық құқық (ерекшк бөлім)

 

https://youtu.be/-HhKFZ7b8EU

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері

 

https://youtu.be/rJm0-qD47kE

 

Шет елдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

 

https://youtu.be/J4ehWn1KseQ

 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру.

 

https://youtu.be/M3X_2fDhbSM

Криминология

 

https://youtu.be/wJYNcyu0sgY

 

Ахметов М.

ҚР әкімшілік құқығы

 

https://youtu.be/zLFOXLlKOug

 

ҚР Конститутциялық құқығы

 

 

https://youtu.be/135nn8EOunA

 

Қылмыстық іс жүргізу

 

https://youtu.be/HxlVZKJ8zhU

 

Азаматтық іс жүргізу

 

https://youtu.be/HQS7GnTy2h0

 

 

Сот жүйесі

 

https://youtu.be/J8yUuz9cFlY

 

Ибраев У.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

 

https://youtu.be/2dvLj9pHmN8

https://youtu.be/bizGu3jgerA

 

Қаржаубаев Е.Қ.

ҚР медиациясының даму кезеңдері

 

 

https://youtu.be/lSJvM-FQZCI

«МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ-ЛАР»

кафедрасы

Аймбетова М.

Математика 2

 

https://youtu.be/AHh9kkue-A8

 

Аналитикалық геометрия.

 

https://youtu.be/U_t77gJxj7k

 

 

 

Искхакова К.

 

Дискритті математика

 

 

https://youtu.be/7MhIb7vsqao

 

Аймаханова А.

Цифрлы схемотехника.

 

https://youtu.be/TVnywIB9K2o

Физика

 

https://youtu.be/ik0acRYSdoc

1.Физикаға кіріспе. Кинематика

https://youtu.be/p_-CNOUpNV0

2.Материалдық нүктенің және қатты дененің динамикасы.

https://youtu.be/V4CTLW57Za0

3.Сақталу заңдары.

https://youtu.be/ED5IrwsS5RU

4.Тұтас орталар механикасының элементтері.

https://youtu.be/fjzL_z7b9QQ

5.Статистикалық физика және термодинамика.

https://youtu.be/0GRJ0x-eIAQ

6.Термодинамика негіздері.

https://youtu.be/xsCoCDxLzts

7.Реал газдар

https://youtu.be/gWVQahXehh8

8.Электростатика.

https://youtu.be/W76oM9J_YVo

9.Тұрақты электр тогы.

https://youtu.be/i0JUHPRXttI

10. Магниттік өріс.

https://youtu.be/ziaYm8VBJwY

11. Электромагниттік өріс үшін толқындық теңдеу.

https://youtu.be/NS3frBPkVFQ

12. Геометриялық оптика туралы түсінік.

https://youtu.be/smjKEAk3qvU

13. Заттағы электромагниттік толқындар.

https://youtu.be/80WkOVWnBUk

14. Жарықтың корпускулалы-толқындық екіжақтылығы.

https://youtu.be/1-ItVTSM4rw

15. Атом ядросы.

https://youtu.be/nqkDTPyGIbU

Электр тізбектерінің теориясы.

 

https://youtu.be/7o4i1PYslwA

1. Негізгі анықтамалар, түсініктемелер және электр тізбектерінің теориясының заңдары.

https://youtu.be/RdZlRcQlqOU

2. Тұрақты эқк және токтары бар электр тізбегін есептеудің қасиеттері мен әдістері.

https://youtu.be/SXuNOHv1sA8

3. Бірфазалы синусоидалы токтың электр тізбектері. кирхгоф заңдары, айнымалы токтың тармақталған және тармақталмаған тізбектері.

https://youtu.be/GPP9AdSDGbA

4. Бірфазалы синусоидалы токтың электр тізбектері. кирхгоф заңдары, айнымалы токтың тармақталған және тармақталмаған тізбектері.

https://youtu.be/czMpKu4vDI0

5. Айнымалы токтың тармақталған тізбектері.

https://youtu.be/x_ENNOZWIrI

6. Үшфазалы тізбектер.

https://youtu.be/YwUdbfZ75xA

7. Магнитттік тізбектер.

https://youtu.be/MHF_xbrTf6Y

8. Төртполюстік. электрлік фильтрлер.

https://youtu.be/DsFFN1HcVi8

9. Шоғырландырған параметрлері бар сызықты электр тізбектеріндегі ауыспалы процестер.

https://youtu.be/NiDv2l4qTyU

10. Синусоидалы емес периодты токтардың сызықты электр тізбектері.

https://youtu.be/xE0wDDJUPMw

11. Синусоидалы емес  тізбектердегі резонансты құбылыстар.

https://youtu.be/NnNzE1ALXIs

12. Сызықты емес электр тізбектері.

https://youtu.be/_J01m3f52-c

13. Үлестірулі параметрлері бар тізбектер.

https://youtu.be/5z2LFOg_h0Q

14. Бұрмалаусыз сызықтар.

https://youtu.be/w5sAvI_nZ9s

15. Ұзын сызықтың кіріс кедергісі.

https://youtu.be/oE1EXLcB_Is

 

Мұханова Ж.

 

Бағдарламалау технологиясы

 

 

https://youtu.be/Tq-lLHq8xw8

 

 

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау

 

 

https://youtu.be/2lDiWZv_nnc

 

Усайнова Гүлжайна

Жасанды интелект

 

 

https://youtu.be/vLVQGjrPdLM

 

Ақпараттық жүйедегі мәліметтер базасы

 

https://youtu.be/MWou931eGsc

 

Ақпараттық жүйе негіздері

 

https://youtu.be/XZruMQyfXZY

Маханова Е.

AutoCAD және автоматты жобалау жүйелері негіздері

 

 

https://youtu.be/ZlQU8lVzWKY

 

Дәуренбеков Қ.

Ақпараттық коммуникация

 

https://youtu.be/2dTq0Ye6Qe8

 

Бақалбаева Г.

Жүйелік бағдарламалау.

 

https://youtu.be/g3VXe5U_o_4

Java программалау технологиясы

 

https://youtu.be/OE59PYzbEOc

Бағдарламаларды өңдеудің құрал жабдықтары

 

https://youtu.be/QzX20cw0YcM

Web технологиялар

 

https://youtu.be/UGXnFqLFJLE

Бағдарламалық құралдар мен ақпараттық технологияларды құру және тестілеу

 

https://youtu.be/MA9bh980xLU

Желілік операциялық жүйелер

 

https://youtu.be/2_qLCoj38tI

Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы

 

https://youtu.be/-2iDmR3ep80

Веб бағдарламалау және интернет технологиялар

1.WEB – программалауға кіріспе

https://youtu.be/dOunMT_3keY

  1. HTML базалық технология

https://youtu.be/k9XJLvFaVkw

  1. HTML тілінің тэгтік үлгісі

https://youtu.be/UDJgkZj_NJo

3.Мультимедиа: аудио-мен видеоклиптер және оларды қолдану

https://youtu.be/7bKkpAgAX4E

  1. Фреймдер

https://youtu.be/Af1rgFaPkJw

  1.  Dynamic html

https://youtu.be/hdpgPV4ve_Q

  1. Обьектілік модель және жинақтар

https://youtu.be/Lxl73vaHud0

  1. Жаңалықтар моделі

https://youtu.be/tkedTb3M6ao

  1. Фильтрлер

https://youtu.be/DwndAezBewA

  1. Javascript-клиентті  сценарийлер тілі 

https://youtu.be/slhyBPMN0Y4

10. JavaScript:басқару құрылымдары

https://youtu.be/K0vxzdoqXYI

11. JavaScript функциялар

https://youtu.be/OV0yduDFIZc

12. JavaScript: массивтер

https://youtu.be/wIOo2Iw0_lM

13. JavaScript объектілер

https://youtu.be/fCvDhDxXqPM

15 Файлдармен жұмыс

https://youtu.be/ibLjLC66d5E

Ибадулла С.

3д модельдеу

 

https://youtu.be/NMf3mb9Q__U

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қорғау

 

https://youtu.be/Cz4Rw-KuPcU

Омаров Т.

Ағаш көркем өңдеу

 

https://youtu.be/mH9enF23iRs

компазиция 2

 

https://youtu.be/jjOgOPtTuMU

технология пәнің оқыту әдістемесі мен практикумы

 

https://youtu.be/SNV8RDyP1Bo

Автомобильдерді модельдеу,макеттеу және жобалау

 

https://youtu.be/f9IpHcVGZBM

«Жаратылыстану және спорт»

кафедрасы

Каратаева А.

Адам экологиясы

 

https://youtu.be/dZERiruQNKE

Өсімдіктер, жануарлар және микроағзалардың әралуандылығы

 

https://youtu.be/pVSnmdsXmTU

 

Молекулярлық биология

 

https://youtu.be/n65WhHDRTSo

 

Геоботаника

 

https://youtu.be/zdTNT1g9QFs

 

ҚР экологиялық мәселелер

 

https://youtu.be/aBAz9zgGb7g

 

Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарлар

 

https://youtu.be/cAnhmHEweq8

 

Топырақтану негіздері

 

 

https://youtu.be/U3sPaSdjMxg

 

Айрықша қорғалған табиғи аймақтар

 

 

https://youtu.be/nrlcvZiJMiA

 

Биологияны оқыту технологиясы

 

https://youtu.be/34ZvHwPCQl4

 

Қазақстан флорасы мен фаунасы

 

https://youtu.be/_UeuWnSA77o

 

Әлеуметтік экология және тұрақты даму

 

https://youtu.be/uxs-dnltaxc

Биотехнология

 

https://youtu.be/L82116UOHVQ

Экология және тұрақты даму.

 

https://youtu.be/obGrr3vbKig

Экологиялық білім және дүниетаным

 

https://youtu.be/8cNU6EoWc5Y

Өтесінов Ж.

Генетика

 

 

https://youtu.be/sOzW9nk44JA

 

Иммунология негіздері

 

https://youtu.be/1BQtkAyF6rs

 

Цитология және гистология.

 

https://youtu.be/s9NiEvXKhUE

Жанзақов М.

 

Биогеография

 

https://youtu.be/GZCieCG9yNA

 

Ділімбетов М.

Эволюциялық ілім

 

https://youtu.be/n6t-rBIrREI

 

Экология және табиғатты пайдалану.

 

https://youtu.be/uXYxs3aXSN0

Экологиялық нормалау негіздері және сараптама.

 

https://youtu.be/PNBeV0-PnyI

Геоэкология

 

https://youtu.be/z5W0vmOKqNw

Қосбармақова Д.

 

Музыка негіздері теориясы

 

https://youtu.be/eUf7u0SyMAs

 

Ән айту және мектеп репертуарын оқыту әдістемесі

 

https://youtu.be/Q9OKh8llOF0

Әуезхан К.

Ғаламдық экология.

 

https://youtu.be/ysX3yiWTQfU

Қоршаған ортаның мониторингі.

 

https://youtu.be/NtwJReizgB8

Қоршаған орта туралы ілім.

 

https://youtu.be/DuG0Q8vXh5E

Бүлінген экожүйелерді қалпына келтіру

1.Экожүйе және биогеоценоз ұғымдарына сипаттама. Экожүйенің негізгі қасиеттері, деңгейлері, жіктелуі

https://youtu.be/Yp9NZkNVf5M

2.Экожүйедегі энергия және заттар айналымы. Автотрофты және гетеротрофты организмдер

https://youtu.be/FLTfhN4Lp7g

3.Биосфера-ғаламдық экожүйе ретінде. Биосфераның шекаралары. Биосфераның негізгі қасиеттері

https://youtu.be/VBiT8fANma8

4.Географиялық кеңістік туралы түсінік. Географиялық зерттеу әдістері. Климаттық белдеулер ерекшеліктері

https://youtu.be/VnnO7BTnKeM

5.Химияның экологиялық аспектілері. Қоршаған ортаны ластайтын заттардың химиясы

https://youtu.be/Au3rWF8nOcs

6.Физикалық экология:техногенді физикалық ластану және табиғи фон; қоршаған ортаны «ластаудың» жалпы түсінігі. Техногенді физикалық ластаушылардың жіктелуі

https://youtu.be/Q2LcXkqtzpA

7.Күн радиациясы.Күн радиациясының қоршаған ортаға әсері

https://youtu.be/7CbWgTRtHBo

8.Экологиялық мониторингке кіріспе. Мониторингті жіктеу және деңгейлері

https://youtu.be/40pDscAxlfI

9.Пестицидтердің қоршаған ортаға әсері. Тыңайтқыш қолдану мониторингі

https://youtu.be/9RXeGQhF1s0

 

Мадиров А.

Әскери инженерлік дайындық

 

https://youtu.be/nlnToeajs6Q

Атыс дайындығы

 

https://youtu.be/d2BeNiYSibs

 

Әскери топография.

 

https://youtu.be/tAg7xZ1t59g

ҚР Қарулы күштерінің тәртіптік жарғысы.

 

https://youtu.be/WLIkAUUS9cg

Бастапқы әскери дайындық негіздері.

 

https://youtu.be/nXe9lUmiE_o

Бастапқы оқыту әдістемелері

 

 

https://youtu.be/y6TBuVjuQy8

 

Автоматтан ату әдісі және ережесі.

 

https://youtu.be/KkrHJU19nV0

Баскетбол оқыту әдістемесі

 

https://youtu.be/hPITXb0HlkI

Бокаев О.

Баскетбол оқыту әдістемесі

 

https://youtu.be/9xCb80CIm-Q

 

Измаханова М.

Баскетбол

 

https://youtu.be/LmQ6JRKmNQk

емдік гиместикалық жаттығулардың арнайы жинағы.

 

https://youtu.be/FvxTqrsIH8U

Дене шынықтырыу және спорт педагогикасын оқыту әдістемесі

Қазақстан аумағында дене тәрбиесі жүйесін  қалыптастыру мен дамытудың алғы шарттары

https://youtu.be/_2_rcIDWU68

 

Спортшыларды даярлау түрлері

https://youtu.be/96iQuSu0z1o

Мамандыққа кіріспе

Республикадағы жоғары білім беру жүйесі

https://youtu.be/W2JnP0bYCwo

Емдік -гимнастикалық жаттығулардың арнайы жинағы

Сколиоздық аурудың алдын-алу және тік келбетті қалыптастыруға ұсынылады

https://youtu.be/w8sfTTykqJ0

Баскетбол

 

https://youtu.be/7IEPKVYKMzc

Дәужігіт С.

Волейбол

14. Волейбол

https://youtu.be/HEuiRwpUARg