Интернационализация және инновациялық даму қызметінің негізгі бағыттары

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ

Халықаралық ынтымақтастық және интернационализация «Болашақ» университеті қызметінің ажырамас бөлігі, сондай-ақ білім беру сапасын және оның халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етудегі маңызды құрал болып табылады. Халықаралық ынтымақтастық Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан және т. б. жетекші шетелдік университеттермен ынтымақтастық бағдарламалары аясында жүзеге асырылады.

Бүгінгі таңда университет 2023 оқу жылындағы жағдай бойынша әлемнің 6 елінен 17 шетелдік серіктестермен халықаралық сипаттағы ынтымақтастық туралы 18 келісімге қол қойған.

1 Ташкент мемлекеттік аграрлық университетімен (Өзбекстан Республикасы, Ташкент қ.) ғылыми-білім беру ынтымақтастығы туралы шарт;

2 Ташкент қаржы институтымен (Өзбекстан Республикасы, Ташкент қ.) ғылыми-білім беру ынтымақтастығы туралы шарт;

3 Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогикалық университетімен (Өзбекстан Республикасы, Ташкент қ.) ғылыми-білім беру ынтымақтастығы туралы шарт;

4 «ВПА халықаралық полиция академиясы» автономды коммерциялық емес жоғары білім беру ұйымы (Ресей Федерациясы, Тула қ.) арасындағы ынтымақтастық туралы келісім;

5 Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университеті (Ресей Федерациясы, Уфа қ.) арасындағы ынтымақтастық туралы Меморандум;

6 «Самара мемлекеттік техникалық университетіне» ФГБОУ арасындағы ынтымақтастық туралы шарт (Ресей Федерациясы, Самара қ.);

7 «ЕурАзЭҚ Парламентаралық Ассамблеясы жанындағы Университет» автономды коммерциялық емес жоғары білім беру ұйымы (Ресей Федерациясы, Санкт-Петербург қ.) арасындағы ғылыми-білім беру ынтымақтастығы туралы шарт;

8 «Қырғызстанның халықаралық университеті» ҰКП коммерциялық емес білім беру мекемесі арасындағы өзара түсіністік туралы Меморандум (Бішкек, Қырғызстан қ.);

9 «Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясы» (РАНХиГС) (Ресей Федерациясы, Мәскеу қ.) ФГБОУ арасындағы ынтымақтастық туралы Меморандум;

10 Хмельницк кооперативтік сауда-экономикалық институты (Украина) арасындағы ынтымақтастық туралы шарт;

11 Varna University of Management (Болгария, Варна қ.) арасындағы өзара түсіністік туралы Меморандум;

12 Oxford Business College, (Oxford, UK) (Оксфорд, Ұлыбритания) арасындағы өзара түсіністік туралы Меморандум;

13 «Мәскеу медициналық институты» мемлекеттік емес жеке білім беру мекемесі (Ресей Федерациясы, Мәскеу қ.) арасындағы халықаралық ынтымақтастық туралы шарт;

14 «Мемлекеттік басқару Университеті» Жоғары білім берудің федералды мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесі (Ресей Федерациясы, Мәскеу қ.) арасындағы ынтымақтастық туралы келісім;

15 Омбы мемлекеттік медицина университеті (Ресей Федерациясы, Омбы қ.) арасындағы ынтымақтастық туралы шарт;

16 Шыңғыс университеті (ҚХР, Уримши қ.) арасындағы ынтымақтастық туралы келісім;

17 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетімен (ҚР, Түркістан қ.) өзара ынтымақтастық туралы Меморандум;

18 Ғылыми, ғылыми-техникалық және білім беру саласындағы ынтымақтастық туралы келісім (Ресей Федерациясы, Саратов қ.).

Осы университеттермен келісімдер шеңберінде халықаралық білім беру бағдарламалары мен жобаларын іске асыру, бірлескен ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру, ғылыми-практикалық семинарлар мен конференциялар ұйымдастыру, профессор-оқытушылар құрамымен алмасу мүмкін болды және сыртқы академиялық ұтқырлықты дамыту жоспарлануда.

Академиялық ұтқырлық бағдарламасының арқасында «Болашақ» университетінің білім алушылары мен ПОҚ Қырғыз Республикасы мен Ресей Федерациясына серіктес ЖОО-ға оқуға шығу бойынша жұмыстар жүргізілуде.

 

Интернационализация және инновациялық даму қызметінің негізгі бағыттары

 

* Шетелдік әріптестермен білім және ғылым саласындағы ынтымақтастық туралы келісімдерді әзірлеу, жасасу және іске асыру;

* Халықаралық гранттар, стипендиялар туралы мәліметтерді дайындау және ұсыну;

* Сыртқы академиялық ұтқырлық және қос дипломды білім беру бағдарламаларын ұйымдастыру және үйлестіру;

* Шет елдерден оқытушылық және ғылыми қызметке ПОҚ тарту бойынша өзара іс-қимыл;

* Халықаралық ынтымақтастық мәселелері бойынша университеттің құрылымдық бөлімшелері мен білім алушыларына консультациялық қолдау көрсету;

* Шетелдік серіктестердің қатысуымен конференциялар, симпозиумдар, семинарлар, дөңгелек үстелдер дайындауға жәрдемдесу, хаттамалық сүйемелдеу.

 

Интернационализация – бұл әлемдік деңгейдегі жоғары оқу орнының мәртебесіне қол жеткізудің және орнатудың негізгі элементі. Жоғары білім беруді интернационалдандыру студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлық деңгейімен, оқу жоспарлары мен бағдарламаларын интернационалдандырумен сипатталады.

 

 

 

 

Білім алушының академиялық ұтқырлығы

 

Білім алушының академиялық ұтқырлығы — білім алушының белгілі бір академиялық кезеңге (семестрге немесе оқу жылына) оқу немесе зерттеу жүргізу үшін өзінің жоғары оқу орнында кредиттер түрінде меңгерілген білім беру оқу бағдарламаларын міндетті түрде қайта есептей отырып немесе басқа жоғары оқу орнында оқуын жалғастыру үшін басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) ауысуы.

Академиялық ұтқырлықтың негізгі мақсаты әлемдік стандарттарға сәйкес қазақстандық жоғары білімнің сапасын қамтамасыз ету, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады. Бұл бағдарлама шетелдік серіктес жоғары оқу орындарында білім алушылар мен оқытушылардың оқу және ғылыми қызметіне мүмкіндік береді. Академиялық ұтқырлық бағдарламалары шектеулі мерзімге, әдетте семестрге немесе академиялық жылға арналған.

 

Ұтқырлық бағдарламаларына қатысу білім алушыларға бірқатар перспективалық мүмкіндіктер мен артықшылықтар береді

 

* ғылыми-білім беру саласында баға жетпес халықаралық тәжірибе алу;

* кәсіби білім мен практикалық дағдыларды меңгеру;

* пайдалы тілдік тәжірибеге ие болу;

* халықаралық мәдениетаралық топта оқу және қарым-қатынас тәжірибесін жетілдіру.

Қос дипломды білім беру – бұл екі (және одан да көп) жоғары оқу орындарында бірлескен білім беру бағдарламасы бойынша параллельді оқыту, содан кейін тиісті оқу орындарының дипломдарын алу мүмкіндігі. Қазақстандық жоғары мектепті халықаралық білім беру кеңістігіне интеграциялаудың басым бағыттарының бірі сөзсіз қос дипломды білім беру болып табылады.

 

Қос дипломды білім беру бағдарламасының артықшылықтары

 

*  халықаралық тәжірибе;

*  ЖОО бітіргеннен кейін жұмысқа орналасу перспективалары;

* серіктес университеттердің жетекші оқытушыларынан прогрессивті білімді меңгеру.

 

 

Шетелдік серіктес ЖОО

 

«Болашақ» университеті халықаралық ынтымақтастықты жүргізеді және дамытады, әлемнің 6 елінен 17 шетелдік әріптестермен халықаралық сипаттағы ынтымақтастық туралы 18 келісімге ие.

Шарттарда білім алушылар мен ПОҚ-ның академиялық ұтқырлығы, екі дипломды білім беру бағдарламасы бойынша студенттерді оқыту, жетекші ғалымдардың қонақ дәрістері, сондай-ақ шетелдік ғалымдарды тарту бағдарламасы бойынша PhD докторанттар мен магистранттардың бірлескен жетекшілерін шақыру, бірлескен ғылыми зерттеулерді іске асыру, докторанттардың ғылыми-зерттеу тағылымдамалары және т. б. мәселелер реттеледі.